dinsdag, 28 juni 2016
Auteur
Bas van der Plas

De politieagent van de wereld, met haar hoofdkwartier in Washington, maakte bekend dat in 2017 de uitgaven voor militaire trainingen en oefeningen in Europa zullen worden verviervoudigd: van 789 miljoen dollar naar 3,4 miljard dollar. Voor dat geld zullen er onder meer 250 M1 Abrams-tanks worden aangeschaft. De Amerikaanse minister van defensie Ash Garter noemde deze maatregelen tijdens een persconferentie in februari van dit jaar 'noodzakelijk in verband met de Russische agressie'.

Najaar 2015 werd al een NAVO-oefening gehouden met 36.000 manschappen, oorlogsschepen, vliegtuigen, helikopters, tanks en pantservoertuigen aan de Russische grenzen, met name in de Baltische Staten. Maar de 'Russische agressie' levert in 2016 een ongekend aantal NAVO-oefeningen op pal aan de Russische grenzen. Op dinsdag 17 mei 2016 werd door de nieuwe snelle interventiemacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), begonnen met manoeuvres in Polen. Als onderdeel van de oefening 'Brilliant Jump', die tot 27 mei duurde, trainden 1500 soldaten voor een snelle inzet in Oost-Europa. De VJTF is direct gericht tegen Rusland. Het besluit tot oprichting werd genomen in september 2014 tijdens de NAVO-top in Wales, na de pro-westerse machtsovername in Oekraïne. De VJTF behoort tot de NATO Response Force (NRF), de snelle interventiemacht van de NAVO, waarvan de troepensterkte in februari 2015 werd verdubbeld tot 30.000 soldaten. In geval van nood kan de 5000 man sterke VJTF binnen 48 uur operationeel zijn. De manoeuvres in Polen zijn slechts een van de vele NAVO-oefeningen die momenteel plaatsvinden in Oost-Europa. De manoeuvre 'Spring Storm' in Estland, die werd gehouden tot en met 20 mei, vond ook plaats in de buurt van de Russische grens. Volgens een persbericht van de Duitse Federale Strijdkrachten, hebben 'ongeveer 6.000 militairen uit verschillende landen', met inbegrip van 'professionele en vrijwillige Estse soldaten, dienstplichtigen en reservisten' en 'eenheden uit acht NAVO-landen en Finland' aan de oefeningen deelgenomen. Uit Duitsland nam een compagnie van de Bundeswehr deel.

Van 7 tot en met 17 juni werd een van de grootste oefeningen dit jaar in Polen gehouden, de zogeheten 'Anaconda' manoeuvres. Deze oefening volgt een artikel 5-scenario (NAVO artikel 5: een aanval op een lidstaat is een aanval op allen), waarin de NAVO reageert op een gefingeerde aanval op het NAVO-lid Polen. De omvang van de oefening was enorm. Volgens NAVO-functionarissen namen er ongeveer 25.000 soldaten deel aan Anaconda. Daarnaast werden er 250 pantservoertuigen ingezet van het Amerikaanse leger, waaronder meer dan 90 Abrams M1 gevechtstanks.
Naast de al genoemde manoeuvres vinden ook de volgende plaats onder auspiciën van de NAVO: 'Persistent Presence', een permanente aanwezigheid van Duitse eenheden van compagniesterkte in de Baltische staten en Polen; 'Baltops', een marine-oefening in de Oostzee; 'Iron Wolf', een defensieve en offensieve oefening door multinationale gevechtseenheden in Litouwen in juni; 'Sea Breeze', van 11-21 juli in de Zwarte Zee; en 'Flaming Thunder', een artillerie-oefening met behulp van scherpe munitie van 1 tot en met 12 augustus in Litouwen. Alsof dat niet genoeg is volgen in het najaar van 2016 nog de oefening 'Detonator' in Letland, en de grootschalige oefeningen 'Silver Arrow' (ook in Letland), 'Borsuk' (Polen), en 'Iron Sword' (Litouwen), waaraan een Duitse tankcompagnie en secties van een gemotoriseerd artilleriebataljon zullen deelnemen met houwitsers. Duitsland is ook betrokken bij de militaire modernisering en herbewapening van de Baltische staten, waar de anti-Russische overheden een belangrijke rol in de NAVO-agressie tegen Moskou spelen.

De huidige impasse tussen de NAVO en Rusland levert geopolitieke spanningen op die inmiddels het beleid van de NAVO bepalen. In officiële NAVO-doctrines werd eerder dit jaar Rusland al gedefinieerd als een 'oplevende en agressieve' macht en werd gepleit voor een kwalitatieve escalatie van de militaire houding van de NAVO richting Moskou, 'ter afschrikking'. De afgelopen maanden heeft de NAVO deze woorden omgezet in daden, door de militarisering van hele gebieden die grenzen aan Rusland, met commandoposten en grote hoeveelheden zware wapens in alle Baltische en Oost-Europese landen.
 
“Europa stevent af op een militaire confrontatie met Rusland”, beweert de Britse voormalige NAVO-generaal Alexander Richard Shirreff in zijn in mei 2016 verschenen boek 'War with Russia 2017', waarin hij een scenario schetst dat Rusland verder oprukt richting Oekraïne en de Baltische Staten en daarmee de confrontatie met het Westen aangaat. Uit de titel van het boek kunnen we afleiden dat dit conflict al volgend jaar kan plaatsvinden. Maar in tegenstelling tot wat Shirreff beweert is het niet Rusland dat steeds verder oprukt, maar is het de NAVO die zijn militaire macht in Oost-Europa uitbreidt tot pal aan de Russische grenzen. Wie is nou de agressor, wie is de provocateur, wie is de oorlogshitser?

Het duurde lang voordat er vanuit Rusland een reactie kwam op de activiteiten van de NAVO. Volgens president Poetin moet het land zijn militaire paraatheid verhogen. Hij reageerde daarmee op de grootschalige Anaconda-oefening die de NAVO hield in Oost-Europa. De Russische president ziet die als een provocatie van zijn land. Poetin zegt hierover graag te willen praten met de NAVO, maar volgens hem wordt daar niet op gereageerd. "In plaats daarvan is de NAVO zijn agressieve retoriek en acties dichtbij onze grens aan het opvoeren", zei Poetin op 22 juni in de Doema tijdens de herdenking van de Duitse inval in Rusland in 1941.
Het wordt tijd dat de vredesbeweging weer massaal de straat opgaat om het tij te keren. De petities op de zogenaamde 'sociale' media zijn alle rijp voor het rond archief. Het komt nu aan op andere acties dan vanuit de luie bureaustoel...

(en als Brexit-PS: wanneer hebben we voor het laatst de oproepen “Voor de Socialistische Verenigde Staten van Europa!” of  “Voor een Europese federatie van socialistische staten!” gehoord ?)

Bas van der Plas