Wat aan Pim Fortuyn voorafging

vrijdag, 30 juni 2017

Er is al veel geschreven over de opkomst van Pim Fortuyn, de ruk naar rechts in de Nederlandse politiek en de opkomst van nieuwrechtse media in het kielzog van technologische ontwikkelingen als de uitvinding en verbreiding van internet en sociale media. Politieke commentatoren uit de tijd van Paars II (de coalitie van de PvdA en de VVD onder leiding van Wim Kok) stellen vaak vast dat de opkomst van Fortuyn voor hen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ze waren in het geheel niet voorbereid.

Racisme is een veelkoppig monster

vrijdag, 23 juni 2017

Er is maar één echte definitieve oplossing tegen racisme en dat is totaal niet meer in termen van ras denken. Rassen bestaan niet, punt uit. Racisme bestaat intussen wel, dat wil zeggen dat een deel van de mensen, een onbehoorlijk groot deel, wél in termen van ras denkt. En daaraan bovendien allerlei waarde-oordelen koppelt, het een is beter dan het andere. Niet in termen van ras denken klinkt op samenlevingsniveau en op wereldschaal erg utopisch. Maar op individueel niveau kan het direct. En wel nu meteen.

Elpisma..!

zondag, 18 juni 2017

Al eerder schreef ik in dit digitale periodiek over Griekenland, een land waarvan ik met de opkomst van Syriza hoopvolle verwachtingen had (evenals van Podemos in Spanje), ik was zelfs even steunlid van die partij geworden, maar hoe bedrogen kwam ik uit... De ontwikkelingen in Griekenland volg ik echter nog met belangstelling.

Hoe Nederland zijn laatste bomen velt

vrijdag, 16 juni 2017

Hoewel ons land vergelijkenderwijs al arm is aan bos en bomen, is door een beleidswijziging de vergunning die men nodig heeft (had) om een boom te mogen kappen onder het motto ‘deregulering’ feitelijk afgeschaft.

En dan: wat is natuur nog in dit land? (J.C. Bloem, De Dapperstraat)

Rukken naar rechts in Noord-Europa

donderdag, 15 juni 2017

Het gaat extreemrechts voor de wind in Europa. En in de zogenoemde Noordse landen -IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken: volgens neonazi's en fascisten de bakermat van het volgens hen superieure blanke ras- zelfs beter dan dat. In Denemarken en Noorwegen zitten fascisten in de regering, in Zweden spinnen ze garen bij het cordon sanitair dat de regeringspartijen daar tegen hen hebben opgericht. In dit stuk zoom ik in op de ontwikkeling in Finland, die de laatste dagen in een stroomversnelling is geraakt.

De lessen van Corbyn

dinsdag, 13 juni 2017

Nederland is niet het Verenigd Koninkrijk. Groot-Brittannië heeft een andere geschiedenis, een andere politieke cultuur, een ander politiek systeem en andere politieke verhoudingen, maar toch zijn er uit de opmerkelijke uitslag van de parlementsverkiezingen aan de andere kant van de Noordzee ook voor links in Nederland lessen te trekken. De belangrijkste zijn hieronder op een rijtje gezet.

UK civil society gekneveld

zondag, 11 juni 2017

Theresa May zette in op de tussentijdse verkiezing van 8 juni om de nipte parlementsmeerderheid van haar partij te vergroten. Zij vond dat nodig om de ingezette conservatieve economische, sociale en buitenlandse agenda succesvol te kunnen uitvoeren. En vooral om een ´harde Brexit´ door te kunnen drukken. Een ´harde Brexit´ - zo begrijp ik – gaat uit van het laten escaleren van de onderhandelingen met de EU over de Gemeenschappelijke Markt. Als er geen overeenstemming komt en dus geen volledige afsluiting van de handelsbetrekkingen met de EU, dan zal de schade van de Brexit voor de Britse export meevallen. May zei het steeds zo: ¨No deal for Britain is better than a bad deal for Britain”.

Over de noodzaak van een militant antifascisme

woensdag, 7 juni 2017

Waar fascisten samenkomen, en zeker waar ze in groepsverband aan de wandel slaan, daar dienen antifascisten dat te verhinderen of minstens te verstoren. Dat is sinds jaar en dag de inzet van militante antifascisten. Het is een inzet die in de huidige omstandigheden aan actualiteit en urgentie wint.

Van Riyad naar vluchteling

dinsdag, 6 juni 2017

Vorige week las ik dit stuk in een Australische krant. De auteur vroeg zich af of Trump wel besefte hoe de verhoudingen met Saoedi-Arabië werkelijk liggen. Dat hij geen miljarden aan wapenorders had binnengehaald (overigens grotendeels gebaseerd op eerdere afspraken onder Obama) tijdens zijn trip naar Riyad, maar belasting was komen innen. Belasting voor het feit dat de Amerikanen en in hun slipstream het Verenigd Koninkrijk, het huis van Saud beschermen en in eigen land en bondgenootschappen de hand boven het hoofd houden.

Hanford toont problemen kernafval

zondag, 4 juni 2017

Op 9 mei jl. stortte een tunnel met vaten hoogradioactief afval in bij een kerncomplex in Hanford. Het complex ligt in de Amerikaanse staat Washington, gelegen aan de westkust. Ondanks geruststellende berichten dat er geen werknemers gewond zijn en er geen grote evacuaties nodig zijn, herinnert het ongeval ons aan een enorm probleem. Hanford maakte deel uit van het Manhattan Project, het Amerikaanse kernwapenprogramma. Het is een erfenis van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, en herbergt kernafval van verschillende decennia van militaire plutoniumproductie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.