Is het vernieuwde energieplan van de EU toereikend?

zondag, 27 februari 2011

Eind vorig jaar ontvouwde de Europese Commissie nieuwe plannen voor de energievoorziening in de Europese Unie voor de komende decennia. De huidige strategie wordt als onvoldoende beschouwd om alle doeleinden voor 2020 te halen. De nieuwe strategie stelt de prioriteiten vast voor de komende tien jaar om er voor te zorgen dat er in 2050 wordt voldaan aan de voorziene energievereisten en afname van de uitstoot van het voornaamste broeikasgas kooldioxide. Over ongeveer anderhalf jaar wil de Commissie komen met concrete initiatieven en voorstellen voor wetgeving.

Tekst: Henk van der Keur

Gekaapte stemmen

woensdag, 23 februari 2011

De opstand van de Arabische volkeren is zo onverschrokken en vrijheidszuchtig dat het electoraat van de PVV zich misschien achter de oren krabt. Dat wordt tijd, zeker nu Wilders' kiezersvolk volgens de deskundigen 'normaliseert', dus minder afwijkt van de gemiddelde stembusganger en meer lijkt op een 'gewoon mens'.
 
Tekst: Hans Boot

Met politiemissie schiet GroenLinks zich in eigen been - of is er een uitweg?

vrijdag, 18 februari 2011

Ledenverlies en verwarring in de partij zijn het gevolg van de steun van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks voor het kabinetsvoorstel voor een missie van door militairen en enige F16 ‘s  beschermde politietrainers naar Kunduz. Die verwarring is te begrijpen, omdat de training niet in het luchtledige plaatsvindt, maar in de context van militaire interventie en bezetting, inclusief die van oorlog en het demoniseren van het verzet.
 
Wat vaak wordt vergeten, is dat je door interventie, anders dan bij peacekeepingna een bestand, niet neutraal bent, maar partij wordt in het conflict. Partijen gaan harder vechten om zich te bewijzen ten opzichte van de interventiemacht. Reden waarom de bezetting heel lang duurt – in Afghanistan nu bijna tien jaar.
Tekst: Hans Feddema

Over regen en druppels

donderdag, 17 februari 2011

Is het jullie ook opgevallen, de datum van het definitieve aftreden van de pro-Amerikaanse president Moebarak in Egypte: 11 februari jongstleden oftewel 11022011, een mooie reeks getallen. Op precies dezelfde datum - maar dan in 1979, eveneens na maanden van onrusten - vond de val plaats van het toenmalige Iraanse regime van de pro-Amerikaanse sjah Mohammed Reza Pahlavi. Zouden de Amerikanen Moebarak hebben geadviseerd precies deze datum te kiezen om de herinnering aan die Iraanse revolutie te laten verwateren? Ach, dat zal wel niet want ook op 11 februari - maar dan in 1990 - werd Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten en daar hadden de Amerikanen weinig mee van doen, althans zover we weten. Tekst: Lucas Treffers

Een hutje op de hei in Afrika

dinsdag, 15 februari 2011

“Van de andere kant moet het wel zo zijn dat mensen niet van de voorzieningen zo lang gebruik gaan maken dat ze denken: nou ja, dit is nog altijd beter dan ergens een hutje op de hei in Afrika.”
 
Aldus Gerd Leers, minister van immigratie en asiel, baas van beslissers over het lot van velen.
 
Tekst: Janneke van Beek

Georganiseerde strijd

zaterdag, 12 februari 2011

Westerse media jubelen: “het volk zegeviert in Egypte”. Westerse regeringsleiders spreken woorden van gelijke strekking. Obama zei er op te vertrouwen dat het Egyptische volk zich vreedzaam ontwikkelt tot een echte democratie. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de Europese Unie spreken de hoop uit dat er spoedig democratische verkiezingen zullen komen en laten zich positief uit over de vernieuwing die er (hopelijk) in Egypte plaats zullen vinden.
 
Tekst: Paul Benschop

Kritiek op NGO's over het 'Verantwoorde Soja'-verband en het Initiatief Duurzame Handel

dinsdag, 8 februari 2011

In een gezamenlijke brief bekritiseren Belgische Noord-Zuidbewegingen en milieuorganisaties hun Nederlandse collega's ICCO, Both Ends, IUCN-Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en Wereld Natuur Fonds over hun deelname aan de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Ze roepen hen op om hun steun aan "verantwoorde" RTRS-soja te heroverwegen. Ondertussen is de campagne Gifsoja.nl in Nederland begonnen om deze kwestie 'live' aan te kaarten door het uitdelen van pamfletten tijdens bijeenkomsten rondom duurzaamheid.

Tekst: Rob Bleijerveld

De revolutie in Egypte en de reacties in Nederland

zaterdag, 5 februari 2011

Voor wie de afgelopen dagen aan het beeldscherm gekluisterd naar Al Jazeera heeft zitten kijken, is het ontnuchterend de Nederlandse kranten te lezen. Het is een ontnuchtering die snel overslaat in schaamte. Wat, geen sperzieboontjes meer uit Egypte?
 
Tekst: Merijn Oudenampsen

Het is Zeit

donderdag, 3 februari 2011

De nieuwe en derde Zeitgeist documentaire is onlangs uitgekomen; Zeitgeist, Moving Forward. Fantastisch om te zien hoe Peter Joseph de leugens in onze maatschappij blootstelt met een serie korte interviews vergezelt met indrukwekkende videobeelden. Het eerste gedeelte van de documentaire gaat over het menselijk gedrag en hij veegt de religie van de genetica compleet van de kaart, zoals hij in zijn eerste documentaire de wereldreligies als aantoonbare flauwekul afschreef. Het menselijk gedrag is niet genetisch vastgelegd. Het zijn de omstandigheden die een mens maakt zoals hij is. En in een vroeg stadium kan dat zelfs de genen veranderen. Ik ben blij dat zoiets eens een keer wordt gezegd door experts op film.

Tekst: Dennis Rodie

Sap

woensdag, 2 februari 2011

Twintig jaar geleden schoof op de vergaderingen van de toen nog papieren Konfrontatie ook een lid van de Sap aan, de Socialistische Arbeiders Partij. Ron was een opgewekte verschijning die altijd met grote nauwgezetheid zijn kopij afleverde. Een socialist, arbeider en partijman uit de tijd toen de evangelisatiepraktijken van de SP zich nog tot Oss beperkten. De Sap was een kleine partij, nou ja een erg kleine partij. Eigenlijk was de Sap gedoemd om erg klein te zijn. Het politieke klimaat in de polder schreef zulks voor. Zou de club ooit uitgroeien tot een partij die er toe doet, dan was er echt wat aan de hand in politiek Nederland.

Tekst: JoopFinland