Natuurlijk moet er bezuinigd worden maar…..

zaterdag, 29 januari 2011

“Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar de bezuinigingen kunnen toch niet zo maar opgelegd worden.” “Natuurlijk begrijpen we dat iedereen een stapje terug moet doen, maar dan moet ‘de sector’ daar toch over mee kunnen praten.” ”Natuurlijk is er minder geld, maar er moet niet met de botte bijl bezuinigd worden.” Of het nu over cultuur, het onderwijs of het milieubeleid gaat, steeds wordt er gezegd dat er aan bezuinigingen niet valt te ontkomen, maar dat die net even anders moeten dan de regering in gedachten had.
 
Tekst: Willem Bos

Dilemma

vrijdag, 28 januari 2011

Nou dan gaan we maar naar Kunduz. En wat moet ik nou?
We kunnen vast nog weken discussiëren over de strategie achter de keus van GroenLinks-fractie om de uitzending te steunen. Moesten ze alsnog salonfähig worden voor het kabinet OpRutte 1 na de mislukte kabinetsonderhandelingen?  Hebben ze gepokerd maar mis gegokt, niet gerekend op alle toezeggingen en konden ze niet meer terug? Of meenden ze ook nog wat ze zeiden? Zouden ze in Afghanistan echt geholpen zijn met die door Nederland getrainde agenten? Stopt daar de oorlog mee? Ik heb mezelf ook altijd als internationalist gezien, maar het beroep op internationale solidariteit van de GroenLinks-fractie komt bij mij nu toch echt niet over, laat staan dat we daarmee zonodig de VVD en het CDA moesten ondersteunen.
Tekst: Hans de Bruin

Papa Docstraat, je weet wel: net achter het Pol Potpark, voorbij de doodseskaders op de Ronald Reaganlaan

woensdag, 26 januari 2011

Wanneer je over boven praat moet je beneden ook noemen, vrouwen zouden niet bestaan zonder mannen, je kan niet links afslaan zonder eerst naar rechts gekeken te hebben, om te lachen moet je weten wat verdriet is, recht bestaat alleen bij de gratie van onrecht en vrede zou niet nodig zijn als er geen oorlog bestond.
Wanneer je in een stad van recht en vrede  woont zul je de mensen moeten vertellen over oorlog en onrecht. Daarom alleen al is het een goed idee van wethouder Sander Dekker om te pleiten voor een Ronald Reaganlaan in Den Haag. Hij ziet in Reagan een vredesstichter die er indirect voor gezorgd heeft dat de muur is gevallen.
Tekst: Harry Zevenbergen

Geen nieuwe missie naar Afghanistan

maandag, 24 januari 2011

De komende week zal de Nederlandse regering een besluit nemen over een nieuwe Nederlandse missie naar Afghanistan. Omdat de PVV en de SP naast de PvdA een nieuwe missie afwijzen zal het standpunt van Groenlinks, D66 en ChristenUnie daarbij doorslaggevend zijn. Daarom vraag ik Uw steun namens een brede initiatiefgroep om te voorkomen dat Nederland opnieuw bij deze oorlog betrokken wordt door een (korte) mailte te sturen naar de onderstaande politici: Geen nieuwe missie naar Afghanistan.

Tekst: Sietse Bosgra

Bureaucratie

vrijdag, 21 januari 2011

Het is behalve misschien in sommige anarchistische kringen niet echt ‘links’ om tegen bureaucratieën tekeer te gaan. Tenslotte hebben we de ABVA/Kabo, een van de grootste vakbonden, die ambtenaren van hoog tot laag organiseert en die opkomt voor de ‘publieke zaak’. Links hekelt de door de politiek in gang gezette privatiseringsgolven. Wij hebben liever dat veel dienstverlening in collectieve handen blijft. De ABVA gaat in haar komende campagne voor de belangen van de ambtenaren duidelijk maken dat zij vaak heel nuttig werk doen. Vuilnis opruimen, branden blussen, trams besturen, etc. Ik ben het daar allemaal wel mee eens. Hoewel in mijn ogen de eisen van de ABVA/KABO wel scherper kunnen. Tekst: Piet van der Lende

Hard Leers?

donderdag, 20 januari 2011

Een hoog zieligheidsgehalte is goed voor kijkcijfers, verkoopcijfers en politiek theater. Wat een pracht van een voorstelling hebben we gezien de laatste dagen! Met in de hoofdrol: Leers vol medeleven aan het ziekbed van een doodziek jongetje zonder verblijfsvergunning. Met prachtige bijrollen voor de Telegraaf en Beatrix, allen even meelevend. Brok-in-je-keel werk voor gans het Nederlands volk. Maar het is niet meer dan show, die hand over het hart van steen van Leers, en de goedkeuring die hij krijgt van Wilders is als de aanmoediging van de kritische regisseur achter de coulissen. Het was een moment waarop we allemaal even mochten meehuilen en meeheulen en mochten laten zien hoe menselijk we allemaal zijn. Streng maar rechtvaardig werden heel wat traantjes weggepinkt. Tekst: Joke Kaviaar

Leers: wat moet je dan nog met zo'n man?

maandag, 17 januari 2011

Het klinkt misschien vreemd, maar ooit had ik een zwak voor Gerd Leers. Waarop dat precies gebaseerd was, staat me niet meer bij. Iets met coffeeshops. Hij was voor het legaliseren van wiet of zoiets, maar als gezegd: het staat me niet meer bij. Daar in het verre Maastricht, wat toch een beetje buitenland is, burgemeesterde hij en werd door het volk op handen gedragen. Totdat hij een scheve schaats gereden bleek te hebben bij een onroerend goedtransactie in Bulgarije aan de Zwarte Zee. Tekst: Joke Kaviaar

Het fabeltje van de economische zelfstandigheid

vrijdag, 14 januari 2011

Op de website van het 35 jaar geleden begonnen feministische tijdschrift Lover wordt de laatste tijd gediscussieerd over het boek ‘Verwende prinsesjes’ van Elma Drayer. Drayer heeft geen goed woord over voor vrouwen die kiezen voor een parttimebaan, die naast hun baan graag tijd houden voor andere bezigheden, zoals zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk, muziekmaken, wandelen, een cursus volgen, genieten… Genieten, dat begrip komt in Drayers levensfilosofie al helemaal niet voor. Vrouwen die in de bijstand zitten zijn in haar ogen watjes, moeders met jonge kinderen niet uitgezonderd. Iedereen moet aan het werk, en onder werk verstaat zij natuurlijk alleen betaald werk buitenshuis.
Tekst: Rymke Wiersma

De staat van anti-terrorisme

maandag, 10 januari 2011

Ik zat laatst in die trein uit Berlijn die plotseling stilgelegd en leeggehaald werd omdat er - bleek uren later  -  iemand in had gezeten die een medepassagier 'verdacht vond'. In plaats van om 19.00 uur keurig voor het avondeten in Amsterdam aan te komen en nog een genoeglijke avond te beleven, stonden we nu uren te koukleumen en werden door onbekwame 'hulpverleners' en agenten van hot naar her gecommandeerd. Pas na middernacht en zonder bagage stonden we nu de huisdeur open te maken.

Tekst: KeesStad

Ga toch met je Lego spelen

vrijdag, 7 januari 2011

Ben ik democraat in hart & nieren? Ik vrees van niet. Zelfs geen democraat sec. Oké, in kleine kring wel, maar zodra er mij onbekenden in het spel zijn geef ik niet thuis. Het antwoord op de vraag of ik me strikt aan onze wetgeving hou, ligt dus voor de hand: nee, tenzij. De heer Bontebal is niet op zijn achterhoofd gevallen en heeft een denkproces van ruim vijftig jaar op zijn cv - laat ik niet zeggen bijna zestig jaar, want het analytisch denken komt later pas op gang. Beter nog: de heer Bontebal heeft een denkproces van ruim veertig jaar op zijn cv. Ik denk zelf wel na of ik een bepaalde wet zinvol vind of niet. Wat zeg je, buurvrouw? Het wordt een chaos als iedereen zo zou denken? Maar ik ben niet iedereen en wat is er mis met chaos?

Tekst: Adriaan Bontebal