Betrapt

woensdag, 1 maart 2017

Het geheugen is een vreemd creatuur. We vullen authentieke herinneringen aan met verzinsels die we niet als zodanig herkennen, we verbasteren losse flarden die in ons brein rondzwerven, breien de brokstukken ervan aaneen tot een logisch klinkend geheel. We strijken plooien glad, vullen lacunes aan, vegen tegenstellingen weg. We absorberen soms zelfs herinneringen die helemaal niet van onszelf zijn en maken ze tot integraal onderdeel van ons eigen verhaal. Voeg daarbij dat we vaak beroerd lezen en luisteren – want akelig selectief: wat in onze kraam te pas komt, pikken we feilloos op, terwijl we rap verwerpen of vergeten wat ons niet uitkomt – en je hebt een explosief mengsel, daar in die bovenkamers van ons.

Laagopgeleiden

zaterdag, 25 februari 2017

Vorige week plaatste de NRC een opiniestuk van Warna Oosterbaan over de meritocratie, waarin hij vooral aan de orde stelde dat laagopgeleiden zo weinig gehoord worden. Niet afkomst leidt vanzelf tot sociale posities, zoals in een standenmaatschappij, maar hoe je je door opleiding ontplooid hebt. Meer opleiding leidt tot meer te zeggen hebben, en dat leidt weer tot weinig zeggenschap voor laagopgeleiden. Gemiddeld gesproken.

Wat een wereld...

dinsdag, 21 februari 2017

Een 40.000 man sterke NAVO-snelle interventiemacht wordt in Oost-Europa gestationeerd met de voortdurende propaganda in de westerse pers over het aan de kaak stellen van de 'Russische agressie'. De omvang van de militaire provocaties van de NAVO is ongekend. Alleen al in 2016 waren er ongeveer 150 door de NAVO gesteunde militaire oefeningen waaraan tienduizenden militairen deelnamen in Finland, de Baltische staten en in vrijwel alle landen van het voormalige Sovjet-blok in Oost-Europa. En de Verenigde Staten zijn nog altijd bezig met het overbrengen van zwaar materieel en wapens naar verschillende Oost-Europese landen.