Neederland wordt schoongeveegd

zaterdag, 16 juli 2011

Hijs de vlag! Laat het rood-wit-blauw bij alle scholen wapperen, fier voor het Vaderland! Hoog Holland Hoog! Laat het Volkslied aanheffen bij naturalisatie ceremonies en verplicht de radio Nederlandstalige muziek te draaien.

Veeg de straten schoon, want iedereen moeten het weten: Neederland is van ons.

Dit is de tijd waarin we leven. Niets van het hier genoemde is gechargeerd. Neederland wordt schoongeveegd, want stelt u zich eens voor!
Een illegaal, die mag toch niet blijven?! Wat moet dat hier zijn stappen zetten in onze straten, hun handen steken in ons vuilnis, haar kinderen baren in onze strafkampen? Betalen zullen ze! Vrouwen en kinderen eerst.

Strijdcultuur of het grote geld...

vrijdag, 15 juli 2011

You can run for cover like a frightened hare,
Till it's all over, all over and there's no-one there,
'Cos you daren't discover that we really care.

(Sandy Denny: Stranger to himself)

Aan het eind van een demonstratie stond dan Proloog klaar met een inspirerend optreden, of Werktuig, of Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, de Internationale Nieuwe Scene, Bots, en noemt u maar op. Strijdcultuur heette dat. Vanaf het midden van de jaren 60 traden de eerste protestzangers en -zangeressen op de voorgrond. 'The times they are a-changing'! Ook de muziek was zwanger van grote maatschappelijke veranderingen die ongetwijfeld zouden komen, dat hoorde je in ieder akkoord, in ieder refrein.

Internationale Therapeutische Stroming

dinsdag, 12 juli 2011

Wanneer je je politiek wat onzeker voelt, het ideologisch allemaal even niet meer weet, je de toestand in de wereld niet direct kan verklaren en je prakkiseert over het hoe en wat dan is er Marx-zij-dank een reddingsboei nabij.
In een van de vorige columns voor deze onvolprezen Konfrontatie had ik het lef mijn politieke twijfels te uiten, mijn ideologische onzekerheid te verwoorden, mijn linkse ziel bloot te leggen...
Maar Lev-Davidovitsj-zij-dank kwam er hulp opdagen en mocht ik de volgende reactie ontvangen:

Aan Bas van de Plas,
Ik lees op de site van Konfrontatie een artikel waarin je stelt dat "Over Libië en Tunesië zwijgen Rosa Luxemburg en Leo Trotsky. (...) Wat gebeurt daar? Revolutie, klassenstrijd?

Mastodonten in de haven

maandag, 11 juli 2011

Afgelopen week nam ik de veerboot naar Texel. Je hebt bij vertrek een mooi overzicht over de marinehaven in Den Helder. De veerpont is net als de Nederlandse marineschepen gebouwd door scheepswerf Damen. Altijd kijk ik. Vaak tot groot vermaak van mijn familieleden die er de draak mee steken.

Texel is meestal een vakantiebestemming. Nu ging ik er naartoe om een dagje te fietsen. Alleen. Dus ik kon rustig kijken, zonder het ingehouden gelach te trotseren. Ook schoot ik wat fotootjes van de schepen. Er ligt een donkergrijze (ieder land heeft zijn eigen grijs) mijnenjager van de Alkmaar-klasse. Hij is verkocht aan Letland en gaat LVNS R si š heten. Opvallender is dat er maar liefst vier Luchtverdedigings en Commando Fregatten (LCF) in de haven liggen.

De knuppel regeert... en de Balie zag dat het goed was

donderdag, 7 juli 2011

Over de ontruiming van Schijnheilig en de tweet van Youri Albrecht

Ik heb afgelopen dinsdag het grootste deel van de dag in de gevangenis doorgebracht. Ik ben één van de tientallen mensen die actief is bij het collectief Schijnheilig dat een gekraakt cultureel centrum aan de Passeerdersgracht bestierde.

Energiecriminelen

woensdag, 6 juli 2011

Nee, dit is geen stukje over de linkse milieumaffia die de hardwerkende burger met angstverhalen ut het consumptieparadijs probeert te verbannen. Energiecriminaliteit is een serieuze bron van zorg voor de Europese politiedienst Europol, die samen met een legertje aan deskundigen scenario’s heeft opgesteld over de toekomstige verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met energieleveranties. In de scenario’s wordt bekeken hoe verschillende ontwikkelingen – sterke prijsschommelingen op de energiemarkten, wel of geen Europese regulering van de energiemarkten, wel of geen internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan – van invloed zijn op de mogelijkheden van de georganiseerde criminaliteit om ook uit deze markt winst te peuren.

De drie kernsmeltingen bij Fukushima

zondag, 3 juli 2011

Ondanks het gebrek aan aandacht in de internationale media blijft de situatie bij de Fukushima Dai-ichi kerncentrale (Fukushima 1) “zeer ernstig”. Zo staat te lezen in het wekelijkse nieuwsbulletin van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van eind mei. Tot half mei was de officiële lezing dat de kernreactoren zwaar beschadigd raakten door de tsunami. Maar op 15 mei geeft de eigenaar van de kerncentrale, Tokio Elektriciteitsmaatschappij (TEPCO), toe dat de brandstof in kernreactor 1 al 16 uur na de aardbeving voor het overgrote deel was gesmolten. Het insluitingsvat van reactor 1 blijkt te lek om de reactorkern effectief te kunnen koelen.

Griekse Schuld: Verrot land of verrot systeem?

vrijdag, 1 juli 2011

 Sinds 25 mei schudt Griekenland op z'n grondvesten door het protest van honderdduizenden mensen. Zij overspoelen pleinen in steden met als eis de stopzetting van het bezuinigingsbeleid van de regering Papandreou, de EU de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF. Onmiddellijk nadat de crisis in Griekenland uitbrak, begon er ook een massale aanval van Westerse media tegen de Griekse bevolking. De staatsschuldcrisis werd voorgesteld als het resultaat van wanbestuur van publieke middelen, corruptie, lage productiviteit, een buitensporig grote publieke sector en een belachelijk genereuze welvaartsstaat. Daarnaast benadrukken de media - waarbij de Nederlandse media voorlopers geweest zijn - de verantwoordelijkheid van de 'gewone' Griekse burger voor de crisis.

Laat Nederland pleiten voor wapenstilstand in Libie

vrijdag, 1 juli 2011

Ruim 100 dagen duurt nu reeds de NAVO-interventie in Libië en nog steeds is er geen perspectief op een politieke oplossing. Het verzoek of bevel om aanhouding van Kadafi door het Internationaal Strafhof (ICC) wijs ik niet af. Misdaden tijdens een oorlog zijn van alle tijden en het Internationaal Strafhof heeft als het goed is daarin een afschrikwekkende werking. Maar in dit geval stel ik vanuit de vredesdimensie vragen bij de snelheid, waarmee de aanklacht tot stand kwam. Het is niet wijs dit te doen nog tijdens de oorlog, waardoor het kan lijken dat een der conflictpartijen er achter heeft gezeten en/of het gewoon een onderdeel van de psychologische oorlog is tegen de andere partij.

De FNV loopt over

donderdag, 30 juni 2011

 Dat het casinopensioen slecht uitpakt voor jongeren, ouderen, werkenden en gepensioneerden is zelfs uit de twisten over de 'juiste' interpretatie van het pensioenakkoord te halen. Nou ja, akkoord? Wekelijks verschijnen berichten over nieuwe open einden en complicaties. Akkoord, met wie? Vakbondsleden wachten op een referendum, waarvan ze toch mogen aannemen dat de zomervakantie wordt overgeslagen.