Heilige stenen des aanstoots

donderdag, 7 november 2019
De Anangu, een aborigiene stam op het Australisch continent, kreeg haar heilige berg terug, de Uluru. Ontheiligd weliswaar, met flinke krassen op de ziel die er volgens de Anangu in het steen huist. Klimmers lieten er nog net niet hun vuilnis achter, zoals in de Himalaja. Tekst: Eva Bardi

En de vakbeweging …

zaterdag, 2 november 2019
Hans Boot beschouwt het verleden en de toekomst van de vakbeweging, In een voetnoot schrijft hij over de uitgekochte onderwijsstaking van woensdag: Op het punt deze 'opinie' naar de redactie van Konfrontatie te sturen, bleken de onderwijsbonden de staking van woensdag 6 november te hebben geannuleerd. Afgekocht met 460 miljoen euro. Volgens de voorzitter van de onderwijsbond, verbonden met de FNV, AOb: Een eerste stap in de goede richting. Zal wel onderdeel zijn van een geprofessionaliseerd stappenplan. Volstrekt ongeloofwaardig en dat zonder een lid te raadplegen! Het antwoord, na het aanbod van Rutte 3, had moeten zijn: op 6 november overal besluitvormende ledenbijeenkomsten. De strijdbare groep PO in actie is woedend en is van plan de staking door te zetten. Helaas blameren de onderwijsbonden zich tegen de achtergrond van een reeks uitzichtloze problemen met de opgeluchte ontvangst van een fooi.

Die Linke slaat in Thuringen bres in fascistische opmars

vrijdag, 1 november 2019
Kort voor de val van de Muur in 1990 was West-Duitsland de VS als belangrijkste economische macht ter wereld op een aantal belangrijke onderdelen (o.a. export, machinebouw, autoindustrie) voorbijgestreefd. De 'Wiedervereinigung' met de DDR betekende een door de VS 'toegeworpen bot' bedoeld om zich in te verslikken. Dat lukte bijna: Duitsland kwam in een diepe recessie terecht. De investeringen in het Oosten trokken het geld uit het Westen. Gevolg: verwaarlozing van de infrastructuur en gebrek aan investeringen. Tekst: WK