Wij zijn aan zet...

zaterdag, 9 januari 2016
Auteur
Bas van der Plas

'In 2016 breekt de wereldrevolutie uit, Basz! Veel geluk!', liet mede-Konfrontatie-auteur Joop Finland mij onlangs weten...
In maart 2015 waarschuwde de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) dat elke stijging van de Amerikaanse rente het wereldwijde banksysteem zou bedreigen en hele naties in een faillissement mee zou kunnen sleuren. In september 2015 publiceerde de BIB een nieuw rapport over de toestand van de kapitalistische wereldeconomie, waarin openlijk werd verklaard dat een bancaire instorting niet alleen een mogelijkheid was, maar een zekerheid, waarbij gewezen werd op de enorme schuld die was ontstaan juist door het voorkomen van het instorten van het banksysteem.
De BIB schat dat de schulden die werden opgebouwd door de ontwikkelde economieën van de wereld met 36% zijn gestegen sinds de crisis in 2007 voor het eerst uitbrak. Dit vertegenwoordigt een schuld in de betreffende landen die 265% van hun bruto binnenlands product (BBP) vormt.
De centrale banken reageerden op traditioneel kapitalistische wijze door het laten draaien van de geldpers, waardoor miljarden dollars, ponden en euro's werden overgedragen aan de banken in het kader van kwantitatieve versoepeling (QE). Omdat ook de rente gedurende negen jaar in de buurt van nul schommelde, kregen de banken bijna 'gratis' geld, dat de schuldenlast alleen maar deed toenemen. Uiteindelijk werden eind 2015 de ergste nachtmerries van de BIB bewaarheid toen de Amerikaanse Federal Reserve, doodsbang voor de inflatoire luchtbel die ze had gecreëerd, de rente met 0,25 procentpunt verhoogde. Zelfs deze kleine toename zal de rente van terugbetaling van de miljarden dollars aan internationale schuld opdrijven tot een niveau waaraan bedrijven en hele landen onmogelijk kunnen voldoen. We leven in het tijdperk van de massale faillissementen als tijdbom onder het kapitalisme.
De bevolkingen van de betrokken landen kregen reeds een voorproefje van wat dit in de nabije toekomst gaat betekenen toen in de laatste dagen van 2015 vier Italiaanse banken instortten en er geen traditioneel reddingsplan kwam waarbij de staat alleen maar geld in de banken pompte om het faillissement te voorkomen, maar de deposito's en spaargelden van gewone mensen werden geconfisqueerd als gevolg van nieuwe regels die gelden in de hele kapitalistische wereld.
De EBA, de Europese Bankautoriteit, heeft gewaarschuwd dat Europese banken gebukt gaan onder 1 biljard euro van oninbare vorderingen, leningen die nooit zullen worden terugbetaald. In dat kader is het instorten van de vier banken in Italië slechts het begin.
In de EU zal daarom 2016 het jaar van de strijd worden. We zagen al de opstanden tegen de EU-maatregelen, die leidden tot de marginalisering van de traditionele partijen en de snelle groei van massabewegingen tegen de bezuinigingen. Dit werd het meest duidelijk in Griekenland met de verkiezing van de linkse Syriza-regering in januari 2015, die toezegde een einde te maken aan de bezuinigingsmaatregelen die het land werden opgedrongen door de gehate trojka. Maar Griekenland toonde daarna ook het volslagen bankroet van het reformisme, zelfs wanneer zich dit in de meest 'linkse' mantel heeft vermomd. Inmiddels is de Syriza-regering het instrument geworden voor het opleggen van nog meer harde bezuinigingen. De Griekse bevolking, die de bittere les van dit verraad heeft geleerd, confronteert Syriza nu met een reeks massastakingen. Ze gaan verder dan het reformisme en in 2016 zal de strijd om de macht de agenda bepalen.
Een nog grotere bedreiging voor de bankiers van de eurozone ontstond in december 2015 in Portugal, waar de rechtse coalitieregering, die elke bezuinigingseis van de trojka had uitgevoerd, werd vervangen door een 'linkse' anti-bezuinigingen coalitie. Deze massale beweging naar links in Griekenland en Portugal moet zich over heel Europa gaan uitbreiden, allereerst in Spanje waar een anti-bezuinigingspartij als Podemos klaar is om de oude burgerlijke partijen opzij te schuiven.
Ook in Groot-Brittannië, de zwakste van alle ontwikkelde kapitalistische landen, is de situatie zeer explosief. Met de ineenstorting van de industriële basis en de bijna totale afhankelijkheid van bancaire en financiële diensten (die samen 80% van het bbp van het land vormen) staat het Britse kapitalisme aan de rand van de afgrond door de wereldwijde crisis. De Tories reageerden enkel met de magische formule 'bezuinigen', maar Jeremy Corbyn werd de leider van de Labour-partij op een links programma dat bezuinigingen afwees en beloofde de strijd tegen de Tory-regering op te voeren. Maar ook hier moest Corbyn wijken onder rechtse druk vanuit zijn eigen partij, bijvoorbeeld toen het ging over de vraag of Cameron's plannen om Syrië te bombarderen zouden worden aangenomen en delen van Labour ervoor zorgden dat Cameron overleefde.
Voor ieder land in de wereld is er wel een aanleiding te vinden waaruit een andere maatschappij kan ontstaan. Of het nou gaat om een crisis van de bankensector, imperialistische oorlogsvoering, het failliet van het kapitalisme of welke andere reden(en) dan ook: het tij van de revolutie zal in 2016 een enorme ontwikkeling door moeten maken. De crisis van het kapitalisme heeft de voorwaarden daarvoor geschapen. Wij zijn aan zet, een STRIJDBAAR 2016 gewenst! En ik hoop dat Joop gelijk krijgt...

Bas van der Plas