Over regen en druppels

donderdag, 17 februari 2011
Auteur
Lucas Treffers

Is het jullie ook opgevallen, de datum van het definitieve aftreden van de pro-Amerikaanse president Moebarak in Egypte: 11 februari jongstleden oftewel 11022011, een mooie reeks getallen. Op precies dezelfde datum - maar dan in 1979, eveneens na maanden van onrusten - vond de val plaats van het toenmalige Iraanse regime van de pro-Amerikaanse sjah Mohammed Reza Pahlavi. Zouden de Amerikanen Moebarak hebben geadviseerd precies deze datum te kiezen om de herinnering aan die Iraanse revolutie te laten verwateren? Ach, dat zal wel niet want ook op 11 februari - maar dan in 1990 - werd Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten en daar hadden de Amerikanen weinig mee van doen, althans zover we weten. Gelukkig krijgen we sinds de publicatie van duizenden tot voor kort geheime stukken langzamerhand meer zicht op gebeurtenissen in het verleden. Zeer belangwekkend en nuttig dus al dat gelek via Wikileaks, Openleaks en allerlei andere klokkenluider-sites.

Het is dan ook behoorlijk onbegrijpelijk dat er door zoveel mensen zo uitermate cynisch wordt gereageerd op het vrijkomen van al deze historisch interessante documenten. De aandacht wordt behoorlijk afgeleid van de essentie van deze grote mate van openbaarheid. Op de een of andere manier vinden veel mensen het blijkbaar belangrijker om te blijven zeuren over de persoonlijkheidsstructuur van Julian Assange of het eventuele ontbreken van een horizontale democratische structuur binnen Wikileaks.
Mij lijkt het zinvoller om mee te helpen de openbaarheidskier die is ontstaan vanaf het verschijnen van de Wikileaks-docmumenten verder open te wrikken. Ons te bemoeien met de analyse van al die vrijgekomen documenten en te stoppen met ons bezig te houden met cynische opmerkingen over dat we het allemaal al wel wisten. Want als we van alles al wel wisten en dus weten, waarom gebeurt er dan toch zo weinig met al die blijkbaar al jaren aanwezige aanwezige kennis?

Waarom duurt het in de regel een jaartje of vijftig voordat er enig helder zicht ontstaat op gebeurtenissen in een (ver) verleden. Dat we er dan blijkbaar pas achterkomen - omdat het met archiefmateriaal te bewijzen is - dat er wel degelijk complotten blijken te bestaan. Of het nu om de moord op populaire activisten zoals Dulcie September, Salvador Allende of Steve Biko gaat of om allerlei zogenoemde revoluties en omwentelingen. Ongetwijfeld leveren ons de hedendaagse email- en chatberichten tussen de Amerikanen en de Egyptische legertop meer inzicht in de actuele gebeurtenissen op dat prachtige plein. Er rijdt momenteel weer verkeer op de plek die in de geschiedenisboeken zal worden vereeuwigd als start voor de Egyptische revolutie van 2011. "Revolutie?". Ja, zoals de praktijk van veel revoluties ons heeft laten zien hebben daadwerkelijke volksopstanden ervoor gezorgd dat gehate regimes worden ingeruild. Opstandig volk dat de straat opgaat, haar angst overwint en collectief voelt dat er iets te winnen valt. Dat gevoel - dat sommige oudere activisten hier in onze omgeving wellicht herkennen van forse straatrellen in Amsterdam,  DenHaag, Groningen of Nijmegen - is een wezenlijk kenmerk van De Revolutie. Na jaren van repressie en onderdrukking, marteling en moord weerstaan steeds grotere groepen mensen de knuppels en het gifgas. Dan is er geen houden meer aan en vluchten de meest zichtbare verantwoordelijken. Maar de meeste revoluties tot nu toe hebben als kenmerk dat er een nieuwe kaste van heersers klaarstaat om de macht over te nemen. En even zo vaak is dat revolutionaire gevoel van Het Volk vrij snel weer verdwenen en legt men zich neer bij de nieuwe situatie. In sommige gevallen van de regen in de drup zoals bleek na de Iraanse revolutie in 1979 en er zijn heel veel vergelijkbare voorbeelden te noemen. Hoe het in Egypte verder zal gaan is nog niet te zeggen maar dat alle macht nog steeds bij het leger zit geeft te denken. Of ben ik nu te bitter?

Lucas Treffers