maandag, 5 april 2021

Alex, Henk, Sanne en Mark praten over de geschiedenis waarin liberalisme ontstond, in het bijzonder staatsvorming en kolonialisme. Ze gaan in op hoe het concept van de staat liberaal individualisme informeert, hoe de godsdienstoorlogen (zoals  de tachtigjarige oorlog) het negatieve mensbeeld van Hobbes aannemelijker maakte. Ook komen kolonialisme en de boomerang van Foucault langs (het lukt maar niet om dat ding blijvend weg te gooien!). Aan het einde gaat het kort over liberalisme en vroeg electoralisme, het verschil tussen "actief" en "passief" burgerschap.

Onderstroom