Klagen heeft echt zin in Den Haag

donderdag, 2 juni 2011
Auteur
José van Leeuwen

De gemeente Den Haag neemt klachten van burgers zeer serieus en gaat een proef doen in twee Haagse wijken, te weten Escamp en Loosduinen. Het schijnt dat burgers hebben geklaagd over het onkruid op verhardingen. Nou gaan de mensen in Den Haag niet zo snel de straat op tenzij FC Den Haag speelt of bij Parkpop. Verder moet je in Den Haag mensen bijna betalen om naar Prinsjes- of veteranendag te gaan. Veteranendag valt op een zaterdag maar op Prinsjesdag en Bevrijdingsdag krijgen ambtenaren en scholieren een halve of hele dag vrij. Nu hebben de burgers van deze bovengenoemde wijken hun handen ineen geslagen en massaal geklaagd bij de wethouder, Sander Dekker van de VVD over het al maar erger wordende onkruid. Waren er in 2009 circa 300 meldingen, in 2010 kwamen er 435 binnen. Een toename van meldingen is zichtbaar bij alle stadsdelen, maar veruit de meeste meldingen (2010) werden gemaakt over de stadsdelen Loosduinen (98) en Escamp (96). Wij zijn veel van de VVD gewend in Den Haag maar dat zij zo snel en doeltreffend optreden, zijn wij niet gewend. De VVD luistert naar de burger en heeft kosten, moeite en milieu niet gespaard om Roundup Evolution van Monsanto in te slaan om gelijk aan de slag te gaan.

Men is een proef gestart met dit geweldige duurzame middel in de twee wijken tussen mei en oktober 2011 om de verontruste burgers te gemoed te komen. Het schijnt zelfs dat onkruid de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. Nou heb ik altijd gedacht dat vooral de snelheid en het aantal auto’s de verkeersveiligheid in gevaar brengen maar de relatie tussen onkruid en verkeersveiligheid is mij altijd ontgaan. Ook voor deze waarschuwing dank ik onze wethouder Sander Dekker en Gert-Jan Bakker. Pff is dat even een opluchting, niet het verkeer maar het onkruid is de boosdoener van al die onveilige verkeerssituatie. Maar goed, even alle gekheid op een stokje, Gert-Jan Bakker van het CDA wil de mening van de burger serieus nemen en gaat dus duurzaam onkruid bestrijden. Maar waar heb ik de naam “Monsanto” eerder gehoord? O ja ik weet het al weer, het bedrijf wat de voedselzekerheid in handen wil krijgen, een bedrijf wat wereldwijd zijn genetisch gemanipuleerde zaden en onkruidbestrijding wil verkopen en/ of opdringt. Het bedrijf wat vroeger bekend was om het “duurzame” Agent Orange in Vietnam en wat nu over is gegaan op de productie van “duurzame gentechniek”

Het bedrijf dat in vele delen van de wereld arme boeren tot wanhoop drijft, daar zij hun leningen niet kunnen afbetalen voor de dure 1-jarige zaden en tegenvallende oogsten. Monsanto, wereldleider van landbouwproducten, sproeit met vliegtuigjes de onkruidverdelger over de soja velden met alle negatieve gevolgen voor de bevolking van dien. Duizenden mensen zijn ziek geworden in de laatste tien jaar. Roundup wordt ervan beschuldigd allergieën, vergiftigingen, misvormingen, miskramen en kankers te veroorzaken.

Nu zullen deze twee wijken niet met vliegtuigjes besproeid worden met Roundup, maar het vervuilende effect van glyfosaat is niet milieu vriendelijk. Ik weet niet of de bezorgde burgers eens gegoogled hebben naar het middel Roundup Evolution, maar het kost deze burger dagen om een duidelijk beeld te krijgen over de werking, toepassing en veiligheid van dit middel. Je kunt door de bomen het onkruid niet meer zien als je ook maar een eenduidig rapport wilt vinden over de gevaren en gevolgen van Roundup Evolution.  Als de gemeente Den Haag echt kosten wil besparen dan zou ik toch zeker willen adviseren om een andere techniek te gebruiken om iets te doen aan de verkeersveiligheid, rommeligheid van het straatbeeld en het onkruid. Er bestaat een techniek waarbij je door heet water het onkruid zou kunnen aanpakken, een manier waarop het water hergebruikt kan worden en er geen gif in het milieu terecht komt.

Wat ik wel gevonden heb in mijn verdere speurtocht naar Roundup Evolution is dat het niet ongevaarlijk is voor bijen, kleine vogels en insecten. Het glyfosaat in het water schijnt niet alleen door tuinders in het Westland hoge metingen op te leveren, ook het onkruidverdelgingsmiddel is hier mede verantwoordelijk voor. Waarom luistert de VVD en het CDA toch zo goed naar de burgers in de twee Haagse wijken Loosduinen en Escamp? Waarom klagen de burgers in de dure Haagse wijken niet over onkruid en waarom wordt daar geen test gedaan? Niet dat ik voor deze test ben, nee ik ben voor een duurzame ( kan het woord niet meer horen) oplossing voor het bestrijden van onkruid, namelijk door mensen. Je hebt dan geen meetapparatuur nodig om giftige stoffen in milieu en water te meten en te controleren. Geen zuiveringskosten voor de oplopende watervervuiling door pesticide. Geen dode insecten of gevaren voor mens en dier. Onkruidbestrijding door mensen die met milieuvriendelijke middelen het onkruid tegen een goed loon kunnen bestrijden. Mensen die ontslagen worden op de sociale werkplaatsen en die graag willen werken in de buitenlucht. Mensen die geklaagd hebben bij het CDA en VVD tegen het verlies van hun baan. Of is dit geen klacht die serieus genomen moet worden?
http://denhaag.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5571

Jose van Leeuwen