zaterdag, 7 november 2020

De SP royeert leden die ook lid waren van Communistisch Platform en Marxistisch Forum. Dat zijn discussiegroepen die streefden naar meer inspraak en autonomie binnen de SP en zich keerden tegen de partijtop. Meer autonomie binnen linkse partijen, dat is iets dat anarchisten nastreven, zo staat in het stukje van de vrije bond. Is dit zo?

De SP wil graag mee kunnen regeren met de neoliberale partijen en dat kan alleen als jij je ideologische wortels achter je laat. De PvdA heeft ons laten zien hoe dat werkt. 'We zijn geen marxisten, we zijn nationalistisch en een beetje kritisch, maar verder heel toegankelijk', dat is wat een SP-top ermee zegt. 'We zijn een anti-EU, pro-NL partij, die kritisch is. Een alternatief voor het FvD'. Men denkt op die manier FvD-stemmers te kunnen winnen en men doet dit door zich van het marxisme te distantiëren.

De vrije bond spoort autonomie binnen parlementaire partijen aan. Ik spoor niet zoveel aan. Wat parlementaire partijen doen en laten vind ik niet zo relevant. Ik heb er niet echt een mening over. Ik ben geen lid van zo'n partij. Waarom zou ik dan iets van ze aansporen?

Het statement van de vrije bond stelt ook dat de mensen van Communistisch Platform en Marxistisch Forum 'onze' kameraden zijn. Veel mensen binnen de vrije bond gaan te makkelijk om met autoritair links, wat mij betreft. Een marxistische activist, is per definitie niet je kameraad, als je anarchist bent...

De marxist wil een rode heilstaat uit de grond stampen. Een beetje anarchist is daar tegen. In principe wil jij niet dat een staat jou gaat rond commanderen. Ook al is het de 'goede' staat. Dit soort uitspraken maken dat ik de vrije bond soms meer zie als algemeen, radicaal links, dan puur anarchistisch. Een radicaal links dat nog alle kanten op kan gaan ook. Een radicaal links dat bijvoorbeeld op zou kunnen gaan in een marxistische/trotskistische massabeweging.

Zie dit niet als 'een verwijt'. Dit is slechts een mening/observatie.

We streven naar hetzelfde, maar hebben andere tactieken, zegt de schrijver/schrijfster van het stukje van de vrije bond. Maar streven 'we' naar hetzelfde ? De Marxisten willen van Nederland een Leninistische heilstaat maken. Een staat waarin geen sprake is van vrije expressie, vrije pers, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van federatie, economische vrijheid. Is dat ook jouw streven als anarchist?

Marxisme is een heel ander beestje dan anarchisme, vergeet dat niet. Als ik in een demonstratie een rode vlag zie, met het hamer-en-sikkel symbool erop, dan denk ik niet van 'hee, dat zijn mijn kameraden!'. De VVD is zeg maar net zo min mijn kameraad als een marxist dat is. Beide bewegingen gaan immers uit van dominantie en dwingelandij.

Nog eens: Marxisten die streven naar hetzelfde als anarchisten? Ja en nee. Het ligt er ook een beetje aan hoe je er naar kijkt, daar moet ik eerlijk in zijn. Sociaal-anarchisme wil een staatloze samenleving bereiken, via revolutie. Marxisme wil dat ook, maar dan via een overname van de staat. Men wil de staat als haar vehikel gebruiken. Dus de marxist is ingesteld op het veroveren van een staat. Men is bezig met het maken van een rood land, een rode autoritaire staat. En na die staat zal het staatloze socialisme dan tot stand komen, denkt de marxist. Je kent dit verhaal toch? Het historicisme, van de marxist. Het idee dat de wereld in fases verloopt.

Vele anarchistische bewegingen distantiëren zich niet openlijk van autoritair links, Omdat veel anarchisten autoritair links toch nog zien als 'brothers in crime', schreef een jongeman van C4SS (individueel anarchistisch platform) laatst. Ik ben het met hem eens. In de geschiedenis zijn anarchisten zo vaak in de rug gestoken door marxistische partijen. Doen alsof deze mensen je 'kameraden' zijn vind ik masochistisch. Bewondering voor het anarcho- communisme zoals het in Oekraïne werd toegepast en Trotskisten je kameraad noemen? Als je de geschiedenis kent, weet je waarom dat bizar zou zijn. Marxisme gebruikt je, voor haar eigen projecten. Marxisme ziet jou als een pion, als je anarchist bent.

Ik zag laatst ook een Engelse anarchist op Twitter zijn bewondering uiten voor de Black Panthers. Maar Black Panthers staan voor afro nationalisme en maoïsme. Jij als anarchist bent daar tegen, als het goed is. Jij bent geen nationalist. Een nationalist is niet jouw kameraad. Jullie hebben andere doelen. Of het nou een zwart of een wit nationalisme is, het heeft niets, maar dan ook echt niets te maken met anarchisme. Zo'n 'anarchist' die de Black Panthers als kameraden ziet, is in mijn ogen dan ook geen anarchist meer. De man is of ongeïnformeerd, of hij is gewoon een maoïst, die slechts pretendeert anarchist te zijn, omdat het woord interessant/rebels klinkt.

Kortom, 'wij' anarchisten moeten niet doen alsof communisten/marxisten onze 'kameraden' zijn. Doen we dat wel,  dan zijn we extreem inconsistent.

Nayako Sadashi