Energiecriminelen

woensdag, 6 juli 2011
Auteur
Ronald van Haasteren

Nee, dit is geen stukje over de linkse milieumaffia die de hardwerkende burger met angstverhalen ut het consumptieparadijs probeert te verbannen. Energiecriminaliteit is een serieuze bron van zorg voor de Europese politiedienst Europol, die samen met een legertje aan deskundigen scenario’s heeft opgesteld over de toekomstige verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met energieleveranties. In de scenario’s wordt bekeken hoe verschillende ontwikkelingen – sterke prijsschommelingen op de energiemarkten, wel of geen Europese regulering van de energiemarkten, wel of geen internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan – van invloed zijn op de mogelijkheden van de georganiseerde criminaliteit om ook uit deze markt winst te peuren. Want dat moet Europol nagegeven worden: als een van de weinige politiediensten hameren ze er stelselmatig op dat de georganiseerde criminaliteit in essentie een voortzetting is van de vrije markt met andere middelen. Het verschil tussen de gewone ondernemer en de criminele ondernemer moet steeds meer met een lampje gezocht worden. Elke overheidsmaatregel gericht op deregulering, privatisering en liberalisering wordt niet alleen op de hoofdkantoren van de gewone multinationals met applaus en champagne begroet, maar ook in de hoofdkwartieren van de zware jongens en meisjes.
 
Dat geldt ook voor de energievoorziening. Zo liggen er uitgekiende kansen voor criminele ondernemers om te gaan rotzooien met de handel in emissierechten, speculatie op de energiemarkten, het dumpen van chemisch of nucleair afval en investeringen in duurzame energie. Dat laatste vergt enige uitleg. Volgens Europol schiet het niet op met investeringen in duurzame energie, omdat aandeelhouders alleen geïnteresseerd zijn in snelle winsten en dat staat haaks op de investeringen in duurzame energie die zich pas op langere termijn uitbetalen. En daar stapt de georganiseerde criminaliteit dus binnen. Het doemscenario is dat in 2020 duurzame energie voornamelijk in handen is van malafide investeerders en overheden in toenemende mate afhankelijk zijn van een volledig gecorrumpeerde sector. In een ander scenario wordt uitgegaan van het inzicht van de georganiseerde criminaliteit dat bezit van energiebronnen macht betekent en dat ze zich net als bonafide ondernemingen schuldig maken aan ‘neokolonialisme’ (het staat er echt): proberen die regio’s onder controle te krijgen waar de energiebronnen zich bevinden.
 
En wat als de energieprijzen de pan uitrijzen, tekorten ontstaan in benzine en energievoorziening en consumptiegoederen steeds duurder worden? Dan voorziet Europol plunderingen tijdens periodieke energie-uitvallen, een grote zwarte markt in luxegoederen, een nog grotere rol van private beveiligingsbedrijven omdat overheden niet meer in staat zijn zelf een politiemacht te betalen en uiteindelijk criminele groeperingen die zelf de orde en stabiliteit gaan handhaven – uiteraard tegen een prijs. Het volk gaat zelf op pad om aan energie te komen, houtdiefstal loopt de spuigaten uit en criminele groepen verkopen tegen woekerprijzen gestolen benzine en olie voor generatoren waarin een levendige zwarte handel is ontstaan. Uiteraard komt ook een groen scenario voorbij: slimme elektriciteitsmeters, rekeningrijden en ander fraais volgens het uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’. Maar dat leidt weer tot onrust onder de bevolking die plotsklaps wel gevoelig blijkt voor een opkomende groene surveillancestaat, of zich ongemakkelijk voelt bij de trend om de waarde van een individueel mens te bepalen aan de hand van zijn of haar ‘carbon footprint’.
 
Het zijn maar scenario’s, benadrukt Europol. Een soort denkoefening om naar de toekomst te kijken en signalen op te kunnen pikken waar een overheidsreactie op moet volgen. Maar toch. Het is nog onbekend of Den Haag al ferme stappen heeft bedacht om de toekomstige energiecriminaliteit het pad af te snijden. Misschien de oprichting van een speciale eenheid van 500 energy cops?

Ronald van Haasteren