De Europese Islam

donderdag, 6 september 2018
Auteur
WK

Een Amerikaanse vriendin uit 'Little Italy', Vermont, een gesloten gemeenschap in de 'Golden State', raakte op 17-jarige leeftijd zwanger. Het kind werd haar afgenomen (via de RK-kerk ondergebracht) en zij naar familie in Sicilie gestuurd om 'gecorrigeerd te worden'. In de ogen van haar familie die de vorige eeuw was geemigreerd moest de Amerikaanse maatschappij met al haar verlokkingen verantwoordelijk geweest zijn voor haar 'ontsporing'. Terug 'in die Heimat' zou ze een bijspijkering krijgen van de 'waarden en normen' zoals de Italiaanse (en de Siciliaanse is dan nog weer een speciale; iedere nieuwe generatie in de diaspora werd er katholieker en conservatiever) gemeenschap die aan het moederland toedichtte.

Tijdens haar verblijf van twee jaar op het eiland vielen de schellen van haar ogen. Het was er Sodom en Gomorra. Hier werden de meisjes al zwanger op hun 12e, daarom kregen ze op hun 15e standaard de pil. Soms na hun 1e kind. Dat mocht natuurlijk niet van de wet die het Vaticaan dicteerde zoals alles in Italie, maar moest gewoon.
Het Italie van Garrabaldi is eigenlijk een voortzetting van de Kerkelijke Staat met andere middelen. Echtscheiding; voorbehoedmiddelen of euthanasie; alles moet in Italie dubbel bevochten worden omdat het 'de vertegenwoordiger van god zelf' in haar midden (met diens 'Eigen Staat') tolereert.
Wat dat betreft lijkt Italie wel wat op het 'Geilige Land' waar de 'geilige plaatsen' ook zo'n stempel drukken op de emancipatie van de mens. Alle religies die elkaar wereldwijd zogenaamd naar het leven staan, zijn het het eens: geen sex, abortus of euthanasie. Als zij het onder elkaar regelen zijn ze er in vijf minuten uit...

De affaire-Blok, waarin onze minister van 'Buitenlandse' zaken zich veroorloofde de 'multiculturele samenleving' die hij 14 jaar eerder nog 'geslaagd' had genoemd nu te desavoueren, zou te maken hebben met de teleurstelling over dat zich niet zoiets als een 'Europese Islam' heeft ontwikkeld.
Wat ze bedoelden was een Islam die, net als RK, de Protestanten en wat we nog meer aan smaken hebben, eieren voor haar geld zou kiezen en 'onder het juk van de vrije consumptiemaatschappij' door zou gaan. De ontkerkelijking onder moslims ging namelijk in net zo'n sneltreinvaart als de rest.
De reactie van de Nederlandse (en andere Europese) regeringen was: 'laten ze in godesnaam islamiet en dociel blijven, net als thuis'. Daartoe onderhandelden ze alleen met imams over het welzijn van de 'nieuwe Nederlanders'. Nooit met seculiere organisaties! Volgens het principe 'houd jij ze dom; wij houden ze arm'. In Nederlandsch-Indie deden ze het destijds ook al zo. De 'gastarbeiders' gingen toch weer terug zodra ze niet meer nodig waren voor het grootkapitaal.
Dat deze imams onderdeel waren van staatsnetwerken (Marokko; Turkije) of jihadi's uit de Golf maakte Den Haag niets uit. 'Ze waren in gesprek'. Progressieve emigranten uit het MO en de Maghreb maakten zich woest over het feit dat de regering alleen met religieuzen wilde praten. Nu zijn ze in de Residentie erachter dat het niet goed is gegaan. Oioioij. 15 jaar na 'het multiculurele drama' van Paul Scheffer.
Maar je mocht het nog steeds niet hardop zeggen. Het is vreemd dat uitgerekend de minister van Buitenlandse Zaken, nadat we zijn voorganger net hadden verloren door het 'ik-zat-bij-Poetin-in-de datsja'-verhaal, het voortouw neemt in deze kwestie. Het laat zien dat ze bij de VVD vooral de weg kwijt zijn.
Dat Blok niet nagedacht heeft over de buitenlandse consequenties van zijn uitspraken laat zien dat ook hij ongeschikt is voor zijn taak. Sigrid Kaag (de D'66 minister van Buitenlandse Handel) is uitermate geknipt voor de post, dat weet iedereen, maar ja ze is getrouwd met een Palestijn... Zo zit bij voorkeur in dit godgeklaagde land de ongeschikte persoon op de juiste post. Sinds Schmelzer (na het dictoraat van Luns) is het huilen met de pet op geweest op BZ.

Terug naar 'de Europese Islam'. Stel dat de 'zendelingen' die hier hun schaapjes moesten bewaken in dienst van 'het moederland' de 'laisser-faire' houding hadden omarmd, zoals hun collega-religies. Die juist hun kerken hadden moeten verkopen voor 1 euro zodat ze konden worden omgebouwd tot woon- of kantoorpand omdat de gelovigen, net als de moslims, niet meer kwamen. Ze zagen dus hoe het niet moest! Net als in Little Italy Vermont, waar de paters en de zusters de boel besterden als ware het Italie van 1910.
Een verlichte Islam zal er echt wel (weer) komen na de wahabistische overheersing (via Mekka en Medina), zoals er door de eeuwen heen altijd verlichtende lijnen zijn geweest. Denk aan Al-Andaluz, waar de moslims wijn aanplantten en voor een cross-over maatschappij van jewelste zorgden die nog steeds voortduurt. Aan de alchemist aan het hof van de Kalief van Bagdad die ons 'Al-cuhul' verschafte.
Maar niet in Europa. Hier dient de Islam, net als alle andere religies, het verdeel-en-heers: als iedereen zijn schaapjes in toom houdt kunnen de verrijking van de elite, de uitbuiting en oorlogvoering gewoon doorgaan.