Het project Konfrontatie

Konfrontatie werd opgericht in 1991 en wil middel van informatievoorziening en opinievorming bijdragen aan de onderlinge samenhang van de verschillende stromingen en groeperingen in het linkse spectrum van Nederland. De medewerkers zijn afkomstig uit de diverse sociale bewegingen en actiegroepen die de jaren zeventig en tachtig rijk waren en hebben dan ook verschillende achtergronden en geschiedenissen. Ze zaten vroeger onder andere bij de bladen De Zwarte (Den Haag) en Kleintje Muurkrant ('s-Hertogenbosch), bij de kraakbeweging en de autonome actiebeweging.

1991 - 1995
Voorjaar 1991 werd, na een lange reeks voorbereidende vergaderingen, besloten om met een nieuw links maandblad te beginnen: Konfrontatie. In het Nulnummer publiceerden we een uitgebreide verklaring over het hoe en waarom van het blad, onder de kop: "Zonder het vrije botsen der meningen". Een blad met een breed scala aan onderwerpen, waarmee werd geprobeerd ye werken aan een nieuw politiek perspectief en aan meer samenhang binnen links. Eind 1995 werd besloten om na vier jaar te stoppen met het papieren maandblad Konfrontatie.

Vanaf 1996
Besloten werd daarna om gebruik te maken van de toen nog nieuwe digitale ontwikkelingen. Die zelfs een groter scala aan mogelijkheden boden dan de gedrukte bladen. En op 15 april 1996 zijn we doorgestart met de digitale Konfrontatie. We publiceren sindsdien in de vorm van een blog kortere of langere artikelen en discussiebijdragen rond een breed scala aan thema's, zoals: Europa, economie, globalisering, (verzorgings)staat, milieu, migratie, justitie, militarisme, gender, media, etcetera. Of gewoon over zaken die ons dwars zitten. Tevens houden we een agenda bij van demonstraties en anderssoortige bijeenkomsten, in binnen- en buitenland.

Wil je meedenken en of -schrijven, of heb je iets voor op de agenda, stuur dan een mail naar redactie@konfrontatie.nl.