Ziek

vrijdag, 14 augustus 2020
De vermanende woorden van Mark Rutte aan burgers, en vooral jongeren, die zich niet houden aan de coronaregels kwamen op mij niet over als een uiting van krachtig en beheerst crisisbeleid, maar eerder als een wanhoopsdaad van een premier die, net als op andere gebieden, de greep op het beleid kwijt is.

Arie Schalekamp

Uitgeleverd aan corona

donderdag, 13 augustus 2020
We worden uitgeleverd aan dat akelige virus. We worden opgezadeld met een beleid waardoor dat virus zich kan blijven verspreiden, waardoor mensen besmet blijven raken, waardoor mensen ziek blijven worden, waardoor mensen in ziekenhuizen belanden, op de IC, en waardoor mensen uiteindelijk sterven. Niet allemaal. De meesten niet. Maar te veel wel. En wie niet sterft, wordt te vaak akelig en erg langdurig ziek.

Peter Storm

Misplaatst optimisme

donderdag, 6 augustus 2020
Inmiddels haat ik dat opgelegde optimisme van Rutte, zijn jubelend-bezwerende ‘Jongens, we doen het goed!’ Want we doen het helemaal niet goed: we zijn er collectief slecht aan toe.

Karin Spaink

Redder is een spiegelwoord

woensdag, 5 augustus 2020
Maar vooral ook iemand die meer en meer een deeltje is geworden van het rookgordijn dat na een aanslag opgetrokken wordt.

JoopFinland