Konfrontatie vs KKrikke

De Baarnse advokaat KKrikke noemt (onder andere) het stuk De Groene Amsterdammer dat wij op 29 augustus 2018 hebben geplaatst 'ronduit grievend, smaad en laster' voor een klant van hem of haar, en wil -op straffe van aangifte- het nergens in het internet meer zien. Wij vinden dat het aan de rechter is om te bepalen wie zich door onze meningvormende stukken beledigd mag voelen, en geven geen gehoor aan dreigbrieven van advokaten.

Schaf het ras af

vrijdag, 29 november 2019
De enige echte en afdoende bestrijding van racisme bestaat uit het inzien dat 'ras' een buitengewoon oppervlakkig en zelfs leeg concept is. En vervolgens naar dat inzicht leven, uiteraard. Tekst: Weia Reinboud

Arnold Karskens

dinsdag, 26 november 2019
De sien heeft hem bijgezet. Anders kun je het niet noemen. Hij is de Hades overgezwommen. Voor Anold Karskens is er no return nadat hij zich als meeoprichter van de beoogde zendgemachtigde Ongehoord openlijk heeft bekeerd tot PVV en Forum. Tekst: JoopFinland

Volksopstand of volksverlakkerij

zaterdag, 23 november 2019
Er zijn met betrekking tot de volkswoede slechts twee smaken in het spel. Of het volk op straat komt Deep State goed uit en is met geld bestoken. Of juist niet: het valt haar belangen aan. Het is aan de lezer om de steeds groeiende lijst van landen waar het volk in opstand komt aan bovengenoemde twee criteria te toetsen. Tekst: WK

Niks tegenprestatie, eerst uitkeringen omhoog!

vrijdag, 22 november 2019
Ik heb mijn bijstandsuitkering opgezegd. Wat heb ik er aan als ik er niet van kan leven? Ik probeer onder meer middels een hongerstaking een ambtenarensalaris af te dwingen. Tekst: Deva Daniel Luysterburg

De nieuwe kernbommen op Volkel

woensdag, 13 november 2019
Vanaf 2022 vangt de vernieuwing aan van de Amerikaanse nucleaire B61-bommen op zes Europese vliegbases, waaronder vliegbasis Volkel. De B61-12 is, anders dan de B61-11, een geheel nieuw type bom. Het is de eerste kernbom in het Amerikaanse arsenaal met precisiegeleiding. Het kan zijn explosie veel scherper richten op het doel. Critici waarschuwen dat door de verbeteringen en de mogelijkheden die de B61-12 biedt, de Amerikaanse regering makkelijker naar dit wapen zal grijpen, waardoor de kans op een kernoorlog wordt vergroot. Tekst: Henk van der Keur

Geef CETA een zetje naar de uitgang!

maandag, 11 november 2019
Eindelijk is het zover: begin december debatteert de Tweede Kamer over vrijhandelsverdrag CETA. De inzet: parlementaire goed- of afkeuring. De tegencampagne komt (weer) op gang en de inbreng van een Duitse wetenschapper tijdens een recente hoorzitting kan daarbij erg nuttig zijn. Volgens Wolfgang Weiss is de CETA-struktuur ongrondwettelijk. Tekst: Taco van Dommels

Plastic in onze vis

zondag, 10 november 2019
Ik ben echt een oude lul: als ik een haring kocht in de vishandel legde hij/zij die op een papiertje, deed er ui en/of zuur bij en wikkelde hem in een krant. Nu krijg ik hem in een plastic bakje en het garnituur in plastic zakjes. Tekst: WK

Heilige stenen des aanstoots

donderdag, 7 november 2019
De Anangu, een aborigiene stam op het Australisch continent, kreeg haar heilige berg terug, de Uluru. Ontheiligd weliswaar, met flinke krassen op de ziel die er volgens de Anangu in het steen huist. Klimmers lieten er nog net niet hun vuilnis achter, zoals in de Himalaja. Tekst: Eva Bardi

En de vakbeweging …

zaterdag, 2 november 2019
Hans Boot beschouwt het verleden en de toekomst van de vakbeweging, In een voetnoot schrijft hij over de uitgekochte onderwijsstaking van woensdag: Op het punt deze 'opinie' naar de redactie van Konfrontatie te sturen, bleken de onderwijsbonden de staking van woensdag 6 november te hebben geannuleerd. Afgekocht met 460 miljoen euro. Volgens de voorzitter van de onderwijsbond, verbonden met de FNV, AOb: Een eerste stap in de goede richting. Zal wel onderdeel zijn van een geprofessionaliseerd stappenplan. Volstrekt ongeloofwaardig en dat zonder een lid te raadplegen! Het antwoord, na het aanbod van Rutte 3, had moeten zijn: op 6 november overal besluitvormende ledenbijeenkomsten. De strijdbare groep PO in actie is woedend en is van plan de staking door te zetten. Helaas blameren de onderwijsbonden zich tegen de achtergrond van een reeks uitzichtloze problemen met de opgeluchte ontvangst van een fooi.