Links en rechts

zaterdag, 29 september 2018

De politieke begrippen 'links' en 'rechts' danken we -zoals zoveel- aan de Franse Revolutie. De Revolutionairen zaten in de volksvergadering links; de contra-Revolutionairen rechts. Die betekenis heeft het onderscheid twee eeuwen behouden, terwijl de 'linkse' sociaal-democraten de communistische Spartacus-opstand in Duitsland bloedig neersloegen en het kapitalisme omarmden. Hun 'beginselen' hadden ze al veel eerder verraden, voor ze daar zelf achter kwamen en het te laat was.

De ‘Doomsday Machine’

donderdag, 27 september 2018

De these van Daniel Ellsberg in zijn boek The Doomsday Machine is dat het voortbestaan van de mensheid bedreigd wordt en dat het defensiebeleid van de Verenigde Staten en andere nucleaire machten die dreiging vergroten.

Wierd Duk

woensdag, 26 september 2018

De VPRO-documentaire Radicaal Rechtse Voorhoede vertelde precies hetgeen er gisteravond in de Bossche bieb waar ik haar samen met anderen bekeek gebeurde. Radicaal rechts heeft zich georganiseerd, het nieuwe is normaal geworden en een hetser als Wierd Duk zit niet meer in het publiek maar in het uit twee mannen bestaande panel.

Revolutie in Nederland

zondag, 23 september 2018

Dat militairen, politieagenten, zorgmedewerkers en leraren dinsdag 2 oktober gaan demonstreren in Den Haag tegen het afschaffen van de dividentbelasting, vormt eigenlijk de meest voorbereidend revolutionaire daad van de arbeidersklasse tegen het kapitaal in Nederland van na de oorlog. De 2 miljard euro die de afschaffing de schatkist kost en aan de rijken wordt uitgekeerd door Rutte III zou anders ten goede kunnen komen aan de 'publieke sector'. Het schaamteloze graai-kabinet van VVD, D'66, CDA en nog wat grut wordt een niet te lang leven toegedicht in MSM. Rutte's lachje wordt steeds enger.

IDAD: Internationale Dag tegen Digital Restrictions Management

donderdag, 20 september 2018

De onvermoeibare strijders tegen DRM (Digital Restrictions Management) vierden op 18 september hun jaarlijkse internationale strijddag. Activisten, auteurs, kunstenaars, uitgevers en IT-ontwikkelaars vroegen op het internet en op straat aandacht voor het creëren van DRM-vrije media, technologie en software. Want technische DRM-snufjes bedreigen en beperken steeds meer de vrije toegang tot het internet en allerlei IT-gestuurde apparaten. En ons surfgedrag wordt steeds meer ´gevolgd´ en geregistreerd. Allemaal ten dienste van media- en softwaremultinationals die ons een (geprivatiseerd) Internet of Things door de strot willen duwen.

Waar het om gaat bij DRM?

Georganiseerde wanhoop

zondag, 16 september 2018

Deze dagen een boek gelezen waarbij ik tijdens de voorbereiding van de bespreking verleid werd me tot een serie citaten te beperken, zo boeiend en zo getekend door de precaire arbeidspraktijk waren de 187 pagina's. Bijvoorbeeld: '' … op de werkplek was immers alles verboden wat niet met werk te maken had. Zelfs je fietssleutel mocht je niet bij je houden''. (p. 35) ''Je voelt je schuldig, omdat je aan je baas een minimumloon kost, zo ver gaat het.” (p. 45) Een droge aaneenrijging van citaten dreigde - ''Het management dat het beste flirt met de grens van de waanzin wordt het meest beloond'' (p. 49) - maar bij nader inzien toch maar gekozen voor een scherpe selectie en een warme aanbeveling, plus toelichting.

Re-ecologische dictatuur

vrijdag, 14 september 2018

De manœuvre die ik nu uithaal is wat zonderling. Mijn stuk over de ecologische dicatuur heb ik ook aan mijn zoons gestuurd. Die vinden het best aardig zoiets te krijgen. En de jongste heeft meteen gereageerd. Nu wil ik jullie niet deelgenoot maken van een familiesaga, maar ik vind z'n reactie gewoon erg goed. En zou die met jullie willen delen. Mijn excuses voor het nogal intieme karakter van zo'n manœuvre, maar m'n zoon is tenslotte ook een persoon met een eigen mening. Zijn reactie is in het frans. Ik heb geen tijd een vertaling te maken, en het is misschien ook wel zo grappig. De radicaliteit van de franse jongeren komt er aardig in naar voren. Hijzelf is akkoord met plaatsing.

Yo.

Ecologische dictatuur

vrijdag, 14 september 2018

Ik leef in Frankrijk in een omgeving waar veel ecologisch bevlogen mensen ook hun woonplaats hebben. Wij, mijn vrouw en ik, zijn omgeven door hele dorpen die speciaal voor dit doel gesticht zijn. Wateropvang, droge toiletten, zonne-energie, biologisch voedsel, samen eten. We -wij doen natuurlijk ook mee- organiseren markten waar al deze idealen uitgedragen worden. Het gaat niet om de winst, maar om het samen beleven, om het 'feest' zelfs. 'We' gaan ook een winkel en centrum beginnen waar alle mensen deel van kunnen uitmaken, zelfs de autochtone bevolking. Zelfs zij mogen deel uitmaken van dit feest van de toekomst.

Natuurlijk zijn wij voor deze ontwikkeling.

Nog eens Verscheurd: Rebel reageert op reactie

dinsdag, 11 september 2018

De functie van een column is de discussie los maken. Ook binnen gevestigd radicaal links. Durf vrij te denken. Een rebel is een rebel. Die conformeert zich aan geen enkel dogma. Peter Storm heeft de essentie van de column gemist. De titel is Verscheurd. Natuurlijk hebben de economisch vluchtelingen het volste recht om het beste voor hun kinderen (en zichzelf) te zoeken in het rijke westen. Immers onze rijkdom is tot op grote hoogte veroorzaker van hun armoede. Ik zou waarschijnlijk niet anders handelen als de meeste zogenaamde economische vluchtelingen. Ze zijn geen gelukszoekers, maar ze zijn op de vlucht voor armoede.

Tegen legaliteit en ‘restrictief asielbeleid’: Leve de dwarsheid, leve de solidariteit!

dinsdag, 11 september 2018

Op Konfrontatie verscheen vandaag een artikel (Verscheurd, zie hieronder) dat ik uitgerekend daar niet zou verwachten, en dat is zacht gezegd. Bij Konfrontatie denk ik immers aan onverzettelijke solidariteit, juist ook als die haaks staat op officiële regelgeving, weten en overheidsbevelen. Is Konfrontatie, toen het nog op papier bestond, niet ook geworteld in activistenkringen die de solidariteit, juist ook met uitgeprocedeerden, geïllegaliseerden en tot “economische vluchtelingen” omgetoverde mensen, praktische vorm probeerden te geven, ook buiten de wet?