Focus op flex

zondag, 31 december 2017

Rutte III? “Een keihard rechts beleid. De inkomensverschillen worden nog groter dan ze al zijn.” Vakbondsbestuurder Zakaria windt er geen doekjes om. En die inkomenverschillen zijn maar één voorbeeld van een ‘race naar beneden’. Het gaat óók de verkeerde kant op met het sociale minimum, de AOW, de pensioenen en de werkzekerheid. Ondanks een enorm economisch herstel wordt de positie van de werkende, de werkloze en de uitgewerkte mens er niet beter op. De lonen blijven laag en ‘echte banen’ worden opgeofferd voor ‘flexwerk’. Op veel fronten is er daadwerkelijk sprake van een ‘race naar beneden’.

Spiegels

zaterdag, 30 december 2017

Meerdere malen heb ik meegedaan aan twitter- of schrijfacties om een bijeenkomst te voorkomen of er de aandacht op te vestigen. Optredens van een homofobe reggae band of een blanke Zuid-Afrikaan die bij een bijeenkomst van de PVV kwam praten. Mailtjes naar restaurant, hotel of concertgebouw zijn snel verstuurd. Als het lukte om iets tegen te houden dan voelde dat als een overwinning.

Alles onder controle?

zondag, 24 december 2017

Hobbemaplein, Schilderswijk Den Haag, 21 december 2017 - De agente, die van mijn rijbewijs mijn persoonsgegevens stond over te schrijven, vroeg me of ik bij hen hoorde. 'Hen', dat waren twee journalisten die ze ook controleerden en die ik op dat moment sprak. Ze kwamen om de aangekondigde demonstratie tegen politiegeweld te verslaan. Zij en vele andere persmuskieten. Die perslui waren een welkome dekmantel. “Ja, ik hoor bij hen,” antwoordde ik, in de hoop dat de smerissen dan niet in in hun systeem zouden kijken om te ontdekken dat ik volgens hen 'gelieerd aan AFA' ben, zoals vorig jaar gebeurde op vrijwel dezelfde plek, waarna ik werd opgepakt omdat ik dan niet in de Schilderswijk mocht zijn. Dit keer niet. Het werkte.

Staan de leraressen er alleen voor?

dinsdag, 19 december 2017

Een week geleden werd voor de derde keer in korte tijd gestaakt door de leraren (m/v) van het lager onderwijs in Nederland. En wederom ging werkelijk heel het land plat, althans; de lagere scholen dicht. Maar waarom is er nauwelijks solidariteit?

Wat je zegt en hoe je het zegt

zaterdag, 16 december 2017

Internet. Een zegen voor de mensheid? Ach ja, nee. Ineens kan de hele wereld met elkaar praten, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Gepraat wordt er wel, echter meer tegen dan met elkaar en echt geluisterd naar elkaar wordt er zelden. Soms pakt iets goed uit, zoals #metoo, dat via Twitter en Facebook razendsnel de wereld over ging, met grote (grotendeels goede) gevolgen. Vrij uitzonderlijk helaas.

Toestemmen in Rusland...?

dinsdag, 12 december 2017

Op 18 maart volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Rusland. De landelijke media die door de overheid gecontroleerd worden geven uiteraard een zo positief mogelijk beeld van de voornaamste kandidaat: Vladimir Poetin, die op 6 december officieel zijn kandidatuur bekendmaakte, wie had anders verwacht? Maar de werkelijke problemen in Rusland lees je in de media uit de provincie. Een kleine greep als topje van een enorme ijsberg.

  • Werknemers van de regionale drukkerij in Pskov eisen van de gouverneur om het achterstallige salaris te betalen en zij doen een beroep op Poetin om te voorkomen dat het bedrijf, dat buitenlandse schulden heeft, failliet wordt verklaard.

Homovijandig gemeentebeleid in seculier Amsterdam

woensdag, 6 december 2017

Vorige week kwam in het nieuws dat de gemeente Amsterdam in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bij sollicitaties natrok of iemand homoseksueel was. Bleek dat het geval, dan kreeg zo iemand de baan niet. De gemeente deed daarvoor navraag bij bijvoorbeeld buren en had een lijst aangelegd, in de berichtgeving als 'homolijst' aangeduid. Terecht zijn mensen hier boos over. Dat ben ik ook. Dit type bureaucratische repressie van homoseksuelen, deze inbreuk op privacy en seksuele vrijheid, was en blijft schandalig. Als mensen die langs deze weg geweerd zijn nog in leven zijn, dan hoop ik dat zij een stevige schadeclaim indienen en toegewezen krijgen ook.

Doomsday met Daniel Ellsberg

zaterdag, 2 december 2017

In New York Magazine staat een lang interview met Daniel Ellsberg naar aanleiding van zijn komende boek 'The Doomsday Machine'. Ellsberg is een voormalig medewerker van het Pentagon die ten tijde van de Vietnamoorlog de zogenaamde "Pentagon Papers" (geheime documenten over de Vietnamoorlog) naar buiten bracht. Die informatie heeft het einde van zowel de Vietnamoorlog als de regering Nixon bespoedigd. Van een overtuigd verdediger van het Amerikaanse defensieapparaat en de doctrine van nucleaire afschrikking transformeerde Daniel Ellsberg langzamerhand tot een vredesactivist.