Honderd jaar is lang genoeg

dinsdag, 28 november 2017

Een eeuw na de Russische Revolutie is in Nederland het aantal ondernemers groeiende. Begin dit jaar naar zo'n 1,85 miljoen, 3 procent meer dan een jaar eerder, 60 procent meer dan tien jaar geleden; ruim 20 procent van de beroepsbevolking. Maar daar blijft het niet bij. In een mondiaal vergelijkend onderzoek naar de houding ten opzichte van het ondernemerschap behoren Nederlanders tot de top, meer dan 70 procent is ronduit positief. (gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze groei en positieve hang naar een bedrijf hangen sterk samen met de voortgaande stijging van het aantal zzp'ers dat inmiddels rond de 1,2 miljoen uitkomt, 65 procent daarvan is hoog opgeleid. De overgrote meerheid beschouwt haar keuze als een 'positieve ambitie'.

Nieuwe Europese privatiseringsgolf op komst?

zaterdag, 25 november 2017

Berichten over een mogelijke nieuwe golf van privatiseringen in Europa wekken grote bezorgheid. Volgens Corporate Europe Observatory wil de Europese Commissie weten welke ¨operationele en fiscale problemen¨ (lees: ¨kosten¨) overheidsondernemingen opleveren voor de begroting van de lidstaten. En het Directoraat-General voor Economische en Financiële Zaken (ECFIN) heeft 800.000 euro uitgetrokken voor een contract met KPMG om overheidsondernemingen in de EU lidstaten te bestuderen. Dit KPMG-onderzoek is gericht op ¨het aanmoedigen van het overnemen van best practices betreffende het management (van overheidondernemingen), maar ook van de herstructurering en/of privatisering daarvan….¨

De gewone Nederlander

donderdag, 23 november 2017

Tijdens een autorit, nog niet zo lang geleden, zappte ik in een radio-uitzending van de Taalstaat. Frits Spits interviewde een Turks-Nederlnadse activiste (haar naam heb ik nooit gehoord vanwege mijn zappgedrag) die zich opwond over het, door Mark Rutte gebezigde begrip “de gewone Nederlander”. Zij voelde zich ernstig beledigd, want dit begrip zou aantonen dat zij, en daarmee ook alle niet-westerse inwoners van Nederland, buitengesloten zouden worden.

Sid Lukkassen

maandag, 20 november 2017

'Is de boosheid om misbruik door mannen niet te reducerend en karikaturaal?' Dat vroeg Trouwcolumnist Sylvain Ephimenco zich een maand geleden af . MeToo was toen net van de rol gelopen en Ephimenco had zijn antwoord klaar: ja, want het zijn bepaalde mannen die zich aan vrouwen vergrijpen, moslimmannen. 'Denk aan de aanrandingen op Oudejaarsavond 2015, in Keulen, waarvan meer dan 300 vrouwen aangifte deden. Hier werd zelfs door feministen geklaagd over de ‘disproportionele aandacht’ in de media alleen omdat, volgens hen, de plegers in meerderheid migranten waren.'.

Donald Trump en de terugkeer naar de werkelijke tegenstelling

dinsdag, 14 november 2017

Een jaar geleden, op 9 november 2016 werd Donald Trump gekozen tot de 45e president van de Verenigde Staten van Amerika. De Franse filosoof Alain Badiou reageerde een dag later in een toespraak op de Universiteit van Californië, Los Angeles, mede gesponsord door het programma in de Experimentele Kritische Theorie en het Centrum voor Europese en Russische Studies. Hieronder een vertaling van de toespraak, oorspronkelijk gepubliceerd op Mariborchan - die weliswaar nu een jaar oud is maar nog steeds een actueel inzicht geeft over de situatie van de wereld van vandaag, de globalisering en het liberalisme.
Redactie Konfrontatie

***

Vijf minuten

donderdag, 9 november 2017

Stel je voor dat je op de fiets op weg bent, om krentenbollen te gaan kopen bijvoorbeeld, voor als je straks met je kinderen naar het zwembad gaat. Terwijl je afremt voor het stoplicht, dat stoplicht dat ALTIJD op rood lijkt te staan en waar je ellenlang op die stroom auto’s moet wachten, staat er ineens een vent naast je die je aan je arm pakt en dwingt te stoppen.

Nepnieuws in 1917

maandag, 6 november 2017

Nepnieuws is een hype. Sinds Donald Trump in Amerika opkwam, ligt het woord ‘nepnieuws’ hem voor in de mond om de media verdacht te maken én produceert hijzelf vrijwel niks anders. Een hype. Maar nieuw? Niet echt. Bij mijn onderzoek naar de Russische Revolutie van 1917 stuitte ik op een boekje dat een aardig stukje nepnieuws van honderd jaar geleden weergeeft. Het gaat om het boekje “Interpreting the Russian Revolution” van Orlando Figes en Boris Kolonitskii.

#metoo een keerpunt: het gaat om macht

zaterdag, 4 november 2017

De aanklachten tegen Harvey Weinstein leidden tot een wereldwijde golf van aanklachten vanwege seksuele intimidatie. Deze beweging, want zo kunnen we het wel noemen, maakt duidelijk hoe veel seksuele intimidatie (verkrachting, aanranding, ongewenste intimiteiten, ongewenste seksuele toespelingen) voorkomt en hoe structureel het is. Het markeert ook een keerpunt in de discussie over seksueel geweld in allerlei vormen.