Laagopgeleiden

zaterdag, 25 februari 2017

Vorige week plaatste de NRC een opiniestuk van Warna Oosterbaan over de meritocratie, waarin hij vooral aan de orde stelde dat laagopgeleiden zo weinig gehoord worden. Niet afkomst leidt vanzelf tot sociale posities, zoals in een standenmaatschappij, maar hoe je je door opleiding ontplooid hebt. Meer opleiding leidt tot meer te zeggen hebben, en dat leidt weer tot weinig zeggenschap voor laagopgeleiden. Gemiddeld gesproken.

Wat een wereld...

dinsdag, 21 februari 2017

Een 40.000 man sterke NAVO-snelle interventiemacht wordt in Oost-Europa gestationeerd met de voortdurende propaganda in de westerse pers over het aan de kaak stellen van de 'Russische agressie'. De omvang van de militaire provocaties van de NAVO is ongekend. Alleen al in 2016 waren er ongeveer 150 door de NAVO gesteunde militaire oefeningen waaraan tienduizenden militairen deelnamen in Finland, de Baltische staten en in vrijwel alle landen van het voormalige Sovjet-blok in Oost-Europa. En de Verenigde Staten zijn nog altijd bezig met het overbrengen van zwaar materieel en wapens naar verschillende Oost-Europese landen.

De weg naar Jericho

zondag, 19 februari 2017

Op 15 januari was ik uitgenodigd om in de Ekklesia Amsterdam een preek, een toespraak te houden met als thema bevrijding uit vooroordelen. Dit is hem.

Lieve mensen,

Programma Wilders: een vorm van nationaal-socialisme

donderdag, 16 februari 2017

De PVV van Geert Wilders, die in de peilingen al tijden de grootste politieke partij is van Nederland, wordt algemeen beschouwd als een extreemrechtse, populistische beweging. Niettemin heeft Wilders op sociaal-economisch terrein een aantal punten aan zijn verkiezingsprogramma toegevoegd die vooral bedoeld lijken om ook traditioneel links stemmende kiezers te verleiden, en die VVD-premier Rutte tot de uitspraak brachten - uiteraard bestemd om de rechtse kiezer met bangmakerij naar zijn eigen partij te lokken - dat de PVV nog linkser is dan de SP van Emile Roemer.

Na CETA trekt de Europese handelskaravaan pas goed door

maandag, 13 februari 2017

Met een schuin oog op de massamedia lijkt het alsof de nieuwbakken president Trump de TPP en TTIP-verdragen definitief heeft ´koudgemaakt´. Blijft over dat wij Europeanen ons alleen nog bezig moeten houden met de vraag: hoe dumpen we CETA? Maar klopt dat beeld wel? Welke ontwikkelingen zijn er gaande buiten het gezichtsveld van de media?

Waarom media mij niet teleurstellen

donderdag, 9 februari 2017

'Het journaal bericht niet over onze actie! Het journaal zoomt in op stenengooiende krakers maar laat het ME-geweld amper zien! Het journaal neemt het persbericht van de politie over, en laat onze, keurig op tijd gemaakte, goed geredigeerde en gespellcheckte persverklaring liggen! De krant schrijft negatief over... (vul maar in)! Media nemen elke uitspraak van Trump of Wilders over zonder factcheck! Kranten schrijven tendentieus over 'stromen vluchtelingen', criminaliteit en terreurdreiging zonder feiten eerst van mythen te scheiden!' Herkenbaar, nietwaar? Als radicale mensen ergeren we ons nogal eens aan media-berichtgeving. Achter veel van de ergernis schuilt teleurstelling, en achter die teleurstelling zit een illusie die we maar beter kwijt kunnen raken.

Pallasreactor: tussen krimpende vraag en groeiende capaciteit

maandag, 6 februari 2017

Afgelopen week verscheen mijn nieuwe rapport over medische isotopen en de geplande kernreactor Pallas in Petten. Hierin beschrijf ik de verschuivingen die gaande zijn in de wereldwijde markt van medische isotopen en wat de betekenis daarvan is voor het Pallasproject. De levensvatbaarheid van Pallas was vooral gebaseerd op de verwachting dat de wereldwijde vraag naar reactorisotopen flink zou blijven stijgen. Maar dat gebeurde niet.

Privatisering van de 'verwarmende beschutting'

vrijdag, 3 februari 2017

Geen rotte vis, geen Trump, Wilders en Rutte. Protesteer wel, waar en wanneer je kan. Even wat anders vandaag. In mijn directe omgeving ontstond aardig wat consternatie over de gemeentelijke dwang om als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering acht uur per week als mantelzorger op te treden. Zo niet, dan het plantsoen opruimen - onder 'pedagogisch verantwoorde' leiding dat wel. De keuze was snel gemaakt. Maar op de achtergrond kwam een wereld te voorschijn die niet alleen uit goede bedoelingen bestond. Een private markt van platforms, koepels, besturen, raden van toezicht, een mantelzorgacademie, steunpunten, een expertisecentrum en niet te vergeten professionals.