Gevangenis Griekenland

zondag, 11 september 2016

Gerald Knaus heeft een beetje spijt. Knaus geldt als de bedenker van de Turkije-deal die erop neerkwam dat Turkije alle vluchtelingen ervan zou weerhouden naar Europees grondgebied door te reizen in ruil voor een fikse zak geld en visumliberalisatie. Onderdeel van de deal was ook dat Europa Syrische vluchtelingen die in Turkije tegengehouden waren vervolgens toch in de EU zouden toelaten volgens een vaste verdeelsleutel onder de lidstaten. Klinkt omslachtig, en dat is het ook.

Bestaat de markteconomie wel?

dinsdag, 6 september 2016

Tijdens de mondialiseringsbeweging ongeveer tien jaar geleden verbaasden veel actievoerders zich over de kloof die gaapt tussen de werkelijkheid van de economie die zij zagen en het geïdealiseerde model van de neo-klassieke economen, die in het kader van het neo-liberalisme een model ontwikkelden waarin de marktwerking een glansrol speelde. Hoe minder overheid, en hoe meer marktwerking, hoe meer welvaart en een harmonisch evenwicht tussen vraag en aanbod in het verschiet liggen. Veel actievoerders waren wars van kant en klare ideologische en modelmatige verklaringen van de werkelijkheid.

MISHANDEL

zondag, 4 september 2016

Er bestaat seksisme. Dat is dat het fysiek sterkste geslacht zijn wil oplegt of probeert op te leggen aan het zwakste – en in laatste instantie wordt overgegaan tot mishandelen van een vrouw als hij zijn zin niet krijgt.
Er bestaan seksistische culturen. Op een of andere duistere manier weet een seksistische groep het voor elkaar te boksen dat hun ideeën in de cultuur opgenomen worden.