Kernongeval bij Harrisburg was het begin van het einde van de kernenergie

vrijdag, 18 maart 2011

Al jarenlang wordt geroepen dat een heropleving van kernenergie nabij is. Maar dertig jaar na de gedeeltelijke kernsmelting van reactor 2 van de kerncentrale Three Mile Island bij Harrisburg heeft de kernindustrie nog steeds niet kunnen aantonen dat de kerncentrales van nu veiliger zijn dan die van dertig jaar geleden. Bovendien leren de lessen uit de economische crises van de jaren zeventig en tachtig, en de nasleep van de kernongevallen in Harrisburg en Tsjernobyl die daarmee samenvielen, dat een renaissance van de kernindustrie niet waarschijnlijk is.

Demonstreren met de vlag halfstok

vrijdag, 18 maart 2011

Mailtje op de aktielijst: woensdag 16 maart demonstratie in Middelburg. ‘Zeg nee tegen Borssele 2!’ Ja, daar wil ik heen. Juist nu.
Het zal een stille tocht zijn, om de slachtoffers in Japan te gedenken. Anti-kernenergiegroepen in Japan blijken zelf opgeroepen te hebben om wereldwijd tegen kernenergie te demonstreren. Toch vinden sommigen (voorstanders van kernenergie?) het ongepast. Maar ongepast is juist het doorbouwen aan kerncentrales, ondanks alle rampen en gevaren, de acute rampen die zich voordoen bij ongelukken zoals nu in Japan, maar ook, het langdurende bezwaar van het afval. Dat veroorzaakt een langdurend gevaar. Langdurend kans op rampen. Zo ongeveer tot in de eeuwigheid.

Lekker rustig...

maandag, 14 maart 2011

Een paar maanden geleden werd ik vroeg op de avond midden in Amsterdam door een paar agenten zonder enige aanleiding afgeragd, geboeid, gearresteerd, op het politiebureau gedwongen te indentificeren en na een paar uur met 150 euro aan boetes en wat beurse polsen en ribben weer op straat gegooid. Reden was er niet echt voor, al hadden ze wel een excuus gevonden: ik stond namelijk op straat een boek te bekijken! Het kwam uit een doos die bij de vuilnis gezet was, dus officieel konden ze daar een overtreding in zien, want volgens de Amsterdamse APV mag je niet in de vuilnis zoeken. Natuurlijk wordt daar normaal niet voor opgetreden, zeker niet als het gaat om iemand die keurig wat boeken staat te bekijken, maar kennelijk hadden ze nu zin om weer eens een burger te pesten.

Als de vos de passie preekt...

donderdag, 10 maart 2011

Er waren tijden in mijn leven dat ik precies kon verklaren wat er gebeurde in de wereld. Op die momenten was mij ook duidelijk welke strategie er gevolgd moest worden om de wereld een beetje beter te maken, om onderlinge solidariteit te bevorderen en de uitbuiters een kopje kleiner te maken. Volgens revolutionaire blauwdrukken, waarvan de basis te vinden was in de werken van Marx, Lenin, Trotsky, Durruti, Malatesta, Luxemburg, Gramsci en nog wat van onze helden, kon je precies voorspellen wat er zou gaan gebeuren, aan wie je solidariteit moest verklaren, wie je vijanden waren.... simpel en toch eenvoudig.

100ste Vrouwendag: Afghanistan

maandag, 7 maart 2011

Vrouwen worden vaak genoemd als reden om in Afghanistan te vechten. Kleine projecten moeten dat beeld kracht bij zetten. Ieder succes siert minimaal een ontwikkelingsblad, leidt tot een krantenartikel en komt in een actualiteiten rubriek op de buis. Structureel verbeterd het niet, maar af en toe goed nieuws is prettig voor de consument in het Westen.
 
Dat optreden goed is voor vrouwen horen vrouwen wel vaker. Ze worden zelden gevraagd of het daar mee eens zijn. De hoofddoekjes discussie en de onderdrukking die daarmee gepaard gaat is een voorbeeld dicht bij huis. In Afghanistan was het in veel regio’s juist de oorlog door een buitenlandse macht die er voor zorgde dat vrouwen binnen moesten blijven.
 

Macht zoekt macht

donderdag, 3 maart 2011

"Gedurende de gehele missie werden de leden bijzonder hartelijk ontvangen door de Libische gastheren. Nuttige operationele contacten zijn tot stand gekomen die in de toekomst vruchtbare samenwerking op het gebied van grensbewaking mogelijk zullen maken." Was getekend: de delegatie van het Europese grensagentschap Frontex die in 2007 Libië bezocht om de handen ineen te slaan tegen illegale immigratie.

Dat rare Nederland...

dinsdag, 1 maart 2011

Nadat op 2 maart ook de Grebbebergdivisie uit solidariteit met de bevolking de wapens neerlegde en de omsingeling van de Haarlemse Barteljorisstraat staakte is de regering-Rutte het land uitgevlucht en heeft naar verluid asiel aangevraagd in Alaska. Daarmee is een voorlopig einde gekomen aan de wekenlange protesten. Die begonnen in januari toen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Rutte doordrongen tot de portemonnee van de gemiddelde Nederlander en massaal geweigerd werd om bij te dragen aan het Algemeen Fonds. In eerste instantie volgde een spontane bezettingsactie van de Brink in Ons Dorp, die echter al gauw een voorbeeldfunctie had voor acties elders in het land.

De ploertendoder

dinsdag, 1 maart 2011

Mijn grootvader was een antimilitarist en in zoverre dus ook een Pacifist. Hij heeft mij veel geleerd over politieke acties in de jaren twintig. Over de jaren dertig en de oorlog was hij een stuk minder spraakzaam. Ooit, ik was toen misschien een jaar of 8, heeft hij me uitgelegd hoe je een ploertendoder maakt. Het is vrij simpel: je pakt een oude fietspomp en maakt de metalen stang open. Verzwaar de stang met metaal e.d. en maak de pomp weer dicht. Zo heb je een verzwaarde metalen pijp waar je mee kan slaan zonder dat het als wapen opvalt. Het is mij heel lang onduidelijk gebleven waar hij die ploertendoder voor nodig had. Ik snapte het woord ook niet goed.

Is het vernieuwde energieplan van de EU toereikend?

zondag, 27 februari 2011

Eind vorig jaar ontvouwde de Europese Commissie nieuwe plannen voor de energievoorziening in de Europese Unie voor de komende decennia. De huidige strategie wordt als onvoldoende beschouwd om alle doeleinden voor 2020 te halen. De nieuwe strategie stelt de prioriteiten vast voor de komende tien jaar om er voor te zorgen dat er in 2050 wordt voldaan aan de voorziene energievereisten en afname van de uitstoot van het voornaamste broeikasgas kooldioxide. Over ongeveer anderhalf jaar wil de Commissie komen met concrete initiatieven en voorstellen voor wetgeving.

Gekaapte stemmen

woensdag, 23 februari 2011

De opstand van de Arabische volkeren is zo onverschrokken en vrijheidszuchtig dat het electoraat van de PVV zich misschien achter de oren krabt. Dat wordt tijd, zeker nu Wilders' kiezersvolk volgens de deskundigen 'normaliseert', dus minder afwijkt van de gemiddelde stembusganger en meer lijkt op een 'gewoon mens'.