Berichten uit het Paradijs op Aarde

maandag, 9 mei 2011

 De westerse democratische wereld is een paradijs op aarde. Hier heerst geen ongelijkheid, er is ruimte voor iedereen, men vindt er tevredenheid en vrede, eenieder leeft in welstand en volwaardigheid...
In de westerse democratische wereld is het begrip honger onbekend. Wanneer je niet in staat bent een inkomen te verwerven krijg je hulp van de Staat, je gezondheid wordt gegarandeerd middels uitstekende voorzieningen en na je pensionering krijg je legio mogelijkheden om je leven te veraangenamen door middel van veel reizen, gezelligheid en een fantastische zorg. Er is genoeg eten en drinken voor iedereen, een overdadige keuze in uitpuilende supermarkten, niemand kent het woord honger...

Deuk in het JSF-frame

vrijdag, 6 mei 2011

Onlangs sprak ik met twee journalisten over een onderwerpskeuze voor een TV-programma. Terloops kwam ook de JSF ter sprake. Dat komt wel vaker voor. Het vliegtuig is een populair en makkelijk onderwerp als het bij praten blijft.* Meestal is de toon sceptisch tot negatief. Maar dat ik nog sprak over andere jachtvliegtuigen dan de peperdure  en door een aaneenschakeling van tegenslagen geteisterde JSF/F-35  verbaasde hen. De beeldvorming, ook bij leken die kritisch staan ten opzichte van de JSF, is doorgaans toch in het voordeel van het  Amerikaanse toestel.
 

Theedrinkende populisten

woensdag, 4 mei 2011

Is het terecht dat liberaal Amerika de Tea Party afschildert als een stelletje racistische, homofobe, domme, blanke, lageropgeleide, wapengekke mafketels? En zijn ze slechts de kunstmatige creatie van radicaalrechtse radiocommentatoren, miljonairs en andere usual suspects? Amitai Etzioni, communautaristisch filosoof van beroep en naar verluidt geestelijk inspirator van de ons – politiek – ontvallen Jan Peter Balkenende, waagt het te betwijfelen. In een commentaar in de nieuwste uitgave van Sociology wijst hij er fijntjes op dat grote delen van het Amerikaanse publiek alle reden hebben om boos, gefrustreerd en bezorgd over de toekomst te zijn.

Het dichtbijheidsprincipe

zaterdag, 30 april 2011

Het was een prettig weekje voor privacyminnend Nederland. De centrale opslag van de vingerafdrukken van de gehele bevolking is voorlopig van de baan. De Nederlandse regering, die in Europa jarenlang vooropliep met deze Orwelliaanse droom, buigt nu even het hoofd voor een tot inkeer gekomen Tweede Kamer. Dat blijft hoe dan ook een bizar tafereel, want diezelfde Tweede Kamer – minus de SP en een aarzelend GroenLinks en D66 – was jarenlang de meest fervente pleitbezorger van elke denkbare surveillancemaatregel. De argumenten waarvoor de Kamerleden nu plotseling oog hebben gekregen golden pakweg acht jaar geleden ook al en werden door clubs als Bureau Jansen & Janssen en Bits of Freedom consequent ingebracht.

Een Fukushima schuilt overal

donderdag, 28 april 2011

Natuurrampen en epidemieën zijn nooit te voorkomen en kunnen catastrofale effecten hebben waar niet of nauwelijks grip op is te krijgen. Maar niet alleen de natuur kan mens en dier schade berokkenen. Het hoogst ontwikkelde wezen van onze planeet met zijn moderne technologie kan er ook wat van. Behalve kernwapens, bestaat er niets in de mensenwereld dat een zo vernietigend potentieel in zich heeft als een kerncentrale. Maar als zich eenmaal een kernongeluk van formaat voordoet mag het geen naam hebben. Ook al missen zulke uitspraken elke basis.

De Groene Verleiding

maandag, 25 april 2011

De VVD-minister van Infrastructuur en Milieu steunt gedurende 2011 en 2012 met tien miljoen euro het Platform Slim Werken Slim Reizen dat onder voorzitterschap staat van de hoogst bedenkelijke veelvraat Lodewijk de Waal. Dit eenvoudige feit alleen al vergrauwt het groene aureool dat om Het Nieuwe Werken gehangen wordt.
 

Fabeltjeskrant

maandag, 18 april 2011

Het is natuurlijk fors vloeken in de heilige kerk maar het is een niet meer te ontkennen feit dat het tot heden aan toe vrijwel onaangetaste bolwerk der rechterlijke macht ernstige schade aan het oplopen is.
Naast de gerechtelijke  blunders en dwalingen van de afgelopen jaren rondom een aantal faliekant verkeerde, soms levenslange veroordelingen (hèt bewijs overigens dat een ieder per definitie tegen de doodstraf behoort te zijn) en het absurdistische toneelstuk dat momenteel opgevoerd wordt tussen de gerechtelijke macht, het Openbaar Ministerie en de ideologie van Bram Moszkowicz & Geert Wilders speelt er nog een belangwekkende reeds jaren voortslepende juridische procedure.

Dan zet je ze toch gewoon NIET uit!

zaterdag, 16 april 2011

Trillend van woede lees ik het artikel Iemand moet het doen in de Volkskrant van vandaag. De journalist, Toine Heijmans, laat deporteerders aan het woord. Marechaussee, Dienst Terugkeer en Vertrek, bewakers... Heijmans geeft ze alle ruimte om in een waar charmeoffensief de rol van ‘mens’ te spelen. Ze strooien met begrippen als 'humaan', 'respectvol', 'waardig vertrek' en 'verplaatsen in de ander'. Ze geven hun werk 'een plekje'. Ze zien het als 'een uitdaging'. Ze voeren 'de wet' uit, de wet die 'wij in Nederland democratisch met elkaar hebben afgesproken'. Ze deporteren uiterst methodisch, volgens vaste regels.
 

Het niet meer zo nieuwe gezicht van het kapitalisme

dinsdag, 12 april 2011

Het kabinet wil nader gaan onderzoeken waarom zzp-ers weinig of vaak geen pensioen opbouwen. Dat was recent de kabinetsreactie op het SER-advies 'zzp-ers ers in beeld' dat vorig jaar oktober verscheen. Ze zouden dat onderzoek beter kunnen uitbreiden met de vraag hoe het komt dat veel zelfstandigen sowieso een laag inkomen hebben, want als er één groep lijdt onder de huidige kredietcrisis, dan zijn dat de kleine ondernemers al of niet zonder personeel. Zij kwamen namelijk als eersten zonder werk te zitten en dus veelal: zonder inkomen. Met in hun voetspoor natuurlijk ook vele duizenden flexwerkers.