Racisme is een veelkoppig monster

vrijdag, 23 juni 2017

Er is maar één echte definitieve oplossing tegen racisme en dat is totaal niet meer in termen van ras denken. Rassen bestaan niet, punt uit. Racisme bestaat intussen wel, dat wil zeggen dat een deel van de mensen, een onbehoorlijk groot deel, wél in termen van ras denkt. En daaraan bovendien allerlei waarde-oordelen koppelt, het een is beter dan het andere. Niet in termen van ras denken klinkt op samenlevingsniveau en op wereldschaal erg utopisch. Maar op individueel niveau kan het direct. En wel nu meteen.

Elpisma..!

zondag, 18 juni 2017

Al eerder schreef ik in dit digitale periodiek over Griekenland, een land waarvan ik met de opkomst van Syriza hoopvolle verwachtingen had (evenals van Podemos in Spanje), ik was zelfs even steunlid van die partij geworden, maar hoe bedrogen kwam ik uit... De ontwikkelingen in Griekenland volg ik echter nog met belangstelling.

Hoe Nederland zijn laatste bomen velt

vrijdag, 16 juni 2017

Hoewel ons land vergelijkenderwijs al arm is aan bos en bomen, is door een beleidswijziging de vergunning die men nodig heeft (had) om een boom te mogen kappen onder het motto ‘deregulering’ feitelijk afgeschaft.

En dan: wat is natuur nog in dit land? (J.C. Bloem, De Dapperstraat)