Onderstroom-podcast: Wat is kapitalisme?

maandag, 6 september 2021
Ditmaal heeft Alex Elmo te gast, samen hebben ze het over Kapitalisme. Wat is het, waarom is het slecht, en wat zijn een aantal typische vragen die mensen stellen over kritiek op kapitalisme, of punten die mensen in verdediging van kapitalisme aandragen.

Onderstroom

Deportaties naar Afghanistan: nog altijd de gewoonste zaak van de wereld

vrijdag, 3 september 2021
De afgelopen weken werden gedomineerd door berichten over evacuaties uit Afghanistan. Het ging enerzijds over Westerlingen die nog in het land waren, anderzijds over mensen die voor die Westerlingen gewerkt hadden en daardoor nu gevaar lopen. Tolken bijvoorbeeld, of koks, chauffeurs. De vraag luidde en luidt nog altijd: wie van al die Afghaanse mensen vinden de Westerse regeringen het waard om te redden?

Joke Kaviaar

Verander zelf!

donderdag, 2 september 2021
'Verbeter de wereld, begin bij jezelf', over die leus was ik nooit enthousiast, zeker niet wanneer die door overheid of bedrijfsleven gebruikt werd en wordt. Wat er irritant aan is is vooral dat woordje 'begin'. Alsof je geen kritiek zou mogen leveren zolang je zelf niet perfect bent. 'Verbeter de wereld en sla daarbij jezelf niet over' dekt de lading beter.

Rymke Wiersma