Machtswisseling te Washington

vrijdag, 27 november 2020
Een machtswisseling geldt in zowel de historiografie als de journalistiek als een graadmeter voor de stabiliteit van een land. Dat de Amerikaanse verkiezingen zijn uitgedraaid op de huidige impasse tussen twee kampen die onverzoenlijk tegenover elkaar staan is veelzeggend over de 'state of the union'. Een land dat qua infrastructuur ernstig in verval is.

WK

Gevaarlijke ideeën van de zolderkamer

woensdag, 25 november 2020
Het conflict tussen het dagelijks bestuur van de SP en de zogenaamde ‘zolderkamercommunisten’ escaleert verder. Afgelopen dinsdag kreeg jongerenafdeling ROOD te horen dat alle steun van de partij gestaakt wordt. Het is straf voor het verkiezen van de foute leiding; de nieuwe ROOD voorzitter en een nieuw verkozen lid van het algemeen bestuur behoren tot de groep onlangs geroyeerde leden. De manier waarop deze royementen gerechtvaardigd worden is niet bepaald fris.

Alex de Jong