DDR 2.0

woensdag, 1 januari 2020
De burgemeester van ‘s-Hertogenbosch, Jack Mikkers, stuurde aan de vooravond van de jaarwisseling negen brieven, aan negen inwoners van zijn stad. Klassieke brieven, U herinnert ze U nog wel vermits U van voor de eeuwwisseling bent. In een envelop en, naar ik aanneem, met een poststempel van de gemeente Den Bosch erop. Boven de naam en het adres van de aangeschrevene. Neem ik ook aan ... Tekst: Godelieve Vandamme

Tegen de digitale dictatuur van de miljardairs

zondag, 29 december 2019
Op tweede kerstdag werd ik verrast door een interview van France24 met Vandana Shiva dat flink tegen een aantal schenen trapt. Aanleiding was haar nieuwe boek met de verkorte titel ´Oneness against the 1%´. Hierin rekent ze af met miljardairs als Gates en Zuckerberg die een digitale dictatuur willen opleggen aan de landbouw in een poging die te monopoliseren. Tekst: Taco van Dommels

Dertig jaar Doca. Een terugblik

vrijdag, 27 december 2019
Op 31 december 2019 zal de Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (Doca) ophouden te bestaan. Na drie decennia maatschappelijke inzet, met name op de terreinen verantwoord ondernemen, vredesvraagstukken en duurzame ontwikkeling, is het tijd voor anderen – jongeren naar wij hopen – om het stokje op hun manier over te nemen. Tijd derhalve voor een terugblik op het illustere bestaan van deze ‘horzel van Arnhemse ondernemingen’ zoals dagblad de Gelderlander de stichting in een achtergrondartikel ooit noemde. Tekst: Ed Bruinvis