Vijand van het imperialisme

zaterdag, 1 juni 1991
In een gesprek met een lid van de PFLP wordt de relatie gelegd tussen het Koerdisch verzet in Irak en de Intifadah. Een inschatting van de situatie na de Golfoorlog.

PaulR

De Duitse vredesbeweging en de Golfoorlog

zaterdag, 1 juni 1991
De Duitse vredesbeweging was tijdens de Golfoorlog zeer actief en breed georganiseerd. Er waren veel demonstraties, waaraan regelmatig vele tienduizenden mensen deelnamen en daaronder waren opvallend veel scholieren. Maar ook bijvoorbeeld de vakbonden. Er waren ook veel radicalere acties als blokkades en het bestormen van vliegvelden. En er werd actief opgeroepen tot desertie. Een belangrijke rol in de discussies speelde de rol van Duitse wapenhandelaars.

Twee eeuwen gevangen

zaterdag, 1 juni 1991
Rond 1840 werd de gevangenisstraf in Nederland ingevoerd. Voor die tijd was het straffen een bloederige aangelegenheid, bedoeld om af te schrikken. Dood, lijfstraffen en verbanning pasten niet meer in de tijdgeest van de industriële revolutie waarin vooruitgangsdenken en preutsheid in opkomst waren. De doelstelling veranderde in zedelijke heropvoeding.

Herbert Bitter