Randstad Wereldstad - tussen ordening en economie

zaterdag, 1 juni 1991
De plannen van het Rijk en de grote steden die leiden tot ongewenste cityvorming en alle hieruit voortvloeiende kwalijke gevolgen krijgen binnenkort een bij wet geregeld vervolg. De Tweede Kamer zal dan een besluit nemen waarbij de ruimtelijke ordening van Nederland voor de komende 25 jaar wordt geregeld aan de hand van twee nota's.

Hans de Bruin

Sociale zekerheid op de helling

zaterdag, 1 juni 1991
Over 1 ding zijn politici en beleidsmakers van Groen Links tot de VVD het eens: de traditionele Nederlandse verzorgingsstaat met zijn uitgebreide sociale zekerheidsstelsel heeft zichzelf overleefd en moet op de helling. Honderdduizenden werklozen lopen rond op zoek naar werk, het aantal WAO-ers groeit naar het miljoen en met de vergrijzing van de bevolking voor de deur lijkt de sociale zekerheid onbetaalbaar te worden.

Piet van der Lende

Verbeelding en werkelijkheid

zaterdag, 1 juni 1991
De Egyptische schrijfster en arts Nawal El Saadawi sprak in Paradiso over de dekolonisatie van de verbeelding. Het volgende stuk is een weergave van haar lezing voorafgegaan door een korte biografie.

Laura Carpier