Twee eeuwen gevangen

zaterdag, 1 juni 1991
Rond 1840 werd de gevangenisstraf in Nederland ingevoerd. Voor die tijd was het straffen een bloederige aangelegenheid, bedoeld om af te schrikken. Dood, lijfstraffen en verbanning pasten niet meer in de tijdgeest van de industriële revolutie waarin vooruitgangsdenken en preutsheid in opkomst waren. De doelstelling veranderde in zedelijke heropvoeding.

Herbert Bitter

'Ze mogen niet op de vlieger schieten...'

zaterdag, 1 juni 1991
Bespreking van het boek van Feride Çiçekoglu, dat is verschenen bij Boekhandel/Uitgeverij de Lynx in Beverwijk. ISBN 90 173569. Het is voor ƒ12,90 te verkrijgen in de linkse boekhandel.

Raus! - uitwijzing verandert van uitzetting in uitsluiting

zaterdag, 1 juni 1991
De Nederlandse vluchtelingenpolitiek is restrictief. Het nieuwe regeringsbeleid dat thans in de steigers staat betekent vooral een 'modernisering' van het uitwijzingsbeleid: in de toekomst zal de ongewenste vreemdeling niet op de eerste plaats het land worden uitgezet, maar van de maatschappij worden uitgesloten.

Leo Adriaenssen