De knuppel regeert... en de Balie zag dat het goed was

donderdag, 7 juli 2011

Over de ontruiming van Schijnheilig en de tweet van Youri Albrecht

Ik heb afgelopen dinsdag het grootste deel van de dag in de gevangenis doorgebracht. Ik ben één van de tientallen mensen die actief is bij het collectief Schijnheilig dat een gekraakt cultureel centrum aan de Passeerdersgracht bestierde.
Tekst: Merijn Oudenampsen

Energiecriminelen

woensdag, 6 juli 2011

Nee, dit is geen stukje over de linkse milieumaffia die de hardwerkende burger met angstverhalen ut het consumptieparadijs probeert te verbannen. Energiecriminaliteit is een serieuze bron van zorg voor de Europese politiedienst Europol, die samen met een legertje aan deskundigen scenario’s heeft opgesteld over de toekomstige verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met energieleveranties. In de scenario’s wordt bekeken hoe verschillende ontwikkelingen – sterke prijsschommelingen op de energiemarkten, wel of geen Europese regulering van de energiemarkten, wel of geen internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan – van invloed zijn op de mogelijkheden van de georganiseerde criminaliteit om ook uit deze markt winst te peuren. Tekst: Ronald van Haasteren

De drie kernsmeltingen bij Fukushima

zondag, 3 juli 2011

Ondanks het gebrek aan aandacht in de internationale media blijft de situatie bij de Fukushima Dai-ichi kerncentrale (Fukushima 1) “zeer ernstig”. Zo staat te lezen in het wekelijkse nieuwsbulletin van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van eind mei. Tot half mei was de officiële lezing dat de kernreactoren zwaar beschadigd raakten door de tsunami. Maar op 15 mei geeft de eigenaar van de kerncentrale, Tokio Elektriciteitsmaatschappij (TEPCO), toe dat de brandstof in kernreactor 1 al 16 uur na de aardbeving voor het overgrote deel was gesmolten. Het insluitingsvat van reactor 1 blijkt te lek om de reactorkern effectief te kunnen koelen. Tekst: Henk van der Keur