Rara, wiens rechtsorde is het?

maandag, 22 november 2010

Afgelopen donderdag in 'Andere Tijden': Roemersma vs. Duyvendak. Roemersma in Venezuela, en Duyvendak hier in Nederland. En dan die vraag: Wat vind u ervan dat Korthals Altes de brandstichtingen van Rara terrorisme noemde? Een verbaasde Roemersma kon niet anders concluderen dan dat dit onzin was, en is, en dat je tegenwoordig nog sneller terrorist wordt genoemd dan vroeger. En dan Duyvendak: Natuurlijk was het terrorisme, en hij nam afstand van de slogan 'Uw rechtsorde is de onze niet!' Hij beschouwt 'de rechtsorde' dus als iets dat van hem is en noemt Roemersma terrorist. Tekst: Joke Kaviaar

Pleidooi voor de vrijheid

donderdag, 18 november 2010

Nee, dáár ga ik het niet over hebben, daar heeft iedereen het al over. Wel dit. Een volgens ‘men’ belangrijke publicatie over vrijheid is heruitgebracht bij Boom, namelijk Isaiah Berlins ‘Twee opvattingen van vrijheid’. Die twee opvattingen noemt hij ‘negatieve vrijheid’ en ‘positieve vrijheid’, die je kortweg ook ‘vrijheid-van’ en ‘vrijheid-tot’ zou kunnen noemen: van buitenaf vrij zijn van onderdrukkende structuren en vrijheid tot ontplooiing van binnenuit. Tekst: Weia Reinboud