Tegen legaliteit en ‘restrictief asielbeleid’: Leve de dwarsheid, leve de solidariteit!

dinsdag, 11 september 2018

Op Konfrontatie verscheen vandaag een artikel (Verscheurd, zie hieronder) dat ik uitgerekend daar niet zou verwachten, en dat is zacht gezegd. Bij Konfrontatie denk ik immers aan onverzettelijke solidariteit, juist ook als die haaks staat op officiële regelgeving, weten en overheidsbevelen. Is Konfrontatie, toen het nog op papier bestond, niet ook geworteld in activistenkringen die de solidariteit, juist ook met uitgeprocedeerden, geïllegaliseerden en tot “economische vluchtelingen” omgetoverde mensen, praktische vorm probeerden te geven, ook buiten de wet?

Verscheurd

dinsdag, 11 september 2018

Lili en Howick mogen blijven. Ze hoeven niet terug naar hun vaderland Armenië, dat ze alleen maar kennen van de verhalen van hun moeder. Heel links Nederland is blij … maar ik blijf verscheurd achter.

Een moeder met twee kleine kinderen komt naar Nederland om asiel aan te vragen. Niet op de vlucht voor een direct dreigende situatie, maar omdat ze een betere toekomst zoekt voor haar kinderen. Al snel blijkt echter dat haar asielaanvraag wordt afgewezen. Economische vluchtelingen hebben geen recht om hier te blijven. Ook een hoger beroep levert haar niet het gewenste resultaat op. Dit zou toch het moment moeten zijn dat het besef doordringt dat de poging om hier in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen, waarschijnlijk vruchteloos zal blijven. Wat nu?

Wie staat op in Duitsland?

zaterdag, 8 september 2018

Er beweegt van alles in Duitsland, op links en op rechts. In Chemnitz verzamelden zich honderden rechtse activisten nadat een Cubaans-Duitse man was gedood. Dat de verdachten vluchtelingen waren, was voor rechtse groepen aanleiding voor een racistische hetze. De politie, die in er in Saksen om bekend staat met veel wapenvertoon in grote getale aanwezig te zijn bij linkse protesten, kon het nu opeens allemaal niet aan. Mensen die er niet 'Duits' genoeg uitzagen werden opgejaagd door de meute.

De Europese Islam

donderdag, 6 september 2018

Een Amerikaanse vriendin uit 'Little Italy', Vermont, een gesloten gemeenschap in de 'Golden State', raakte op 17-jarige leeftijd zwanger. Het kind werd haar afgenomen (via de RK-kerk ondergebracht) en zij naar familie in Sicilie gestuurd om 'gecorrigeerd te worden'. In de ogen van haar familie die de vorige eeuw was geemigreerd moest de Amerikaanse maatschappij met al haar verlokkingen verantwoordelijk geweest zijn voor haar 'ontsporing'. Terug 'in die Heimat' zou ze een bijspijkering krijgen van de 'waarden en normen' zoals de Italiaanse (en de Siciliaanse is dan nog weer een speciale; iedere nieuwe generatie in de diaspora werd er katholieker en conservatiever) gemeenschap die aan het moederland toedichtte.

Blok weg? Laat ze allemaal vertrekken!

donderdag, 6 september 2018

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de vraag of Stef Blok moet vertrekken. Maar waarom veroorzaken deze uitspraken van Rutte over de dreigende deportatie van de kinderen Lili en Hovick eigenlijk geen ophef? "Asiel gaat over mensen. Iedereen voelt de emotie. Maar ik moet ook constateren dat de IND goede dingen heeft gedaan. Hoe gevoelig het beleid ook is, we hebben een fair beleid. Dat vraagt ons ook dat we streng zijn. We moeten in dit land de aantallen beheersbaar houden. Mensen die niet onder de criteria vallen, kunnen hier niet blijven."

Meedoen voor eigen rekening

donderdag, 30 augustus 2018

Op naar de participatiesamenleving! Lang leve het vrijwilligerswerk! Hulde aan alle mantelzorgers! Lever een nuttige bijdrage aan onze maatschappij! En ouderen: ga niet achter de geraniums zitten! Blijf meedoen! Ja, ja, maar om dat te kunnen doen, moet je vaak wel zélf voor eventuele kosten opdraaien. Zoals moge blijken uit mijn eigen bescheiden ervaring.

Aanslag

De Groene Amsterdammer

woensdag, 29 augustus 2018

In zijn boek Oarloch yn en om Grou 1) beschrijft Ulke Brolsma hoe in een kleine en gesloten gemeenschap het verzet door de Nazi's wordt geïnfiltreerd. Een tiental mensen -plus een hond- wordt gearresteerd, twee van hen geëxecuteerd, de verraders komen ermee weg. Brolsma kwijt zich goed van zijn taak, als historicus en schrijver. Hij stelt zich met het oog op zijn onderzoek nieuwe vragen, verschaft zich daardoor nieuwe bronnen en heeft een vaardige pen.

Stoppen met drinken. En met voelen

dinsdag, 28 augustus 2018

Op de radio hoorde ik het relaas van schrijver en dichter Erik Jan Harmens. Die was gestopt met drinken. Behalve over het overhouden van veel tijd had hij het over het bewustwordingsproces: al het nieuws kwam tegenwoordig bij hem binnen, alles werd nu gevoeld. En daar was hij niet altijd even blij mee. Ik vroeg mij af wat hem dan zou raken. Wat hem rechtop in zijn stoel zou brengen, wat zijn oren zou doen spitsen of zijn ogen zou doen rollen.

Ikzelf drink vrijwel niet, hoogstens een glas wijn per dag. Mijn oren en ogen zijn dus altijd in opperste staat van paraatheid. Ook toen in weer een ander radioprogramma twee politici hun boekenkeuze voor de politieke boekenkast kenbaar mochten maken en een boek van een andere politicus inruilen voor hun eigen favoriete boek.

Young and United en de doorgeslagen flex

vrijdag, 24 augustus 2018

De Bijstandsbond heeft afgelopen zomer enkele malen gepraat met vertegenwoordigers van FNV Young and United. Zij vroegen de Bijstandsbond om hen te steunen in de strijd tegen de doorgeslagen flex. Met de campagne WTFlex richt Young and United zich op het failliete systeem van flexcontracten en gaan ze voor contracten die zekerheid bieden. Bij structureel werk horen ook vaste contracten en daarmee een vast en zeker inkomen.

De zomer van de blauwalg

zaterdag, 18 augustus 2018

Terwijl we bijna letterlijk omkomen van de hitte omdat deze aardbol door een op alle fronten falend kapitalistysch systeem in een snelkookpan is veranderd (ik dacht ik begin deze column luchtig) is de special van het Franse ecologische tijdschrift La Décroissance toepasselijk gewijd aan het einde der tijden. Dat doen ze op de hun typerende manier: veel grappen en grollen en uithalen naar andere partijen, maar ondertussen bloedserieus. Een van de artikelen in het blad is een overzicht van apocalyptische klimaattheoriën, met de conclusie dat die hoofdzakelijk leiden tot nog ergere oplossingen. Maar dat het niet echt de goede kant op gaat, met de planeet en de mensheid, is toch wel duidelijk.