Geen nieuwe missie naar Afghanistan

maandag, 24 januari 2011

De komende week zal de Nederlandse regering een besluit nemen over een nieuwe Nederlandse missie naar Afghanistan. Omdat de PVV en de SP naast de PvdA een nieuwe missie afwijzen zal het standpunt van Groenlinks, D66 en ChristenUnie daarbij doorslaggevend zijn. Daarom vraag ik Uw steun namens een brede initiatiefgroep om te voorkomen dat Nederland opnieuw bij deze oorlog betrokken wordt door een (korte) mailte te sturen naar de onderstaande politici: Geen nieuwe missie naar Afghanistan.

Tekst: Sietse Bosgra

Bureaucratie

vrijdag, 21 januari 2011

Het is behalve misschien in sommige anarchistische kringen niet echt ‘links’ om tegen bureaucratieën tekeer te gaan. Tenslotte hebben we de ABVA/Kabo, een van de grootste vakbonden, die ambtenaren van hoog tot laag organiseert en die opkomt voor de ‘publieke zaak’. Links hekelt de door de politiek in gang gezette privatiseringsgolven. Wij hebben liever dat veel dienstverlening in collectieve handen blijft. De ABVA gaat in haar komende campagne voor de belangen van de ambtenaren duidelijk maken dat zij vaak heel nuttig werk doen. Vuilnis opruimen, branden blussen, trams besturen, etc. Ik ben het daar allemaal wel mee eens. Hoewel in mijn ogen de eisen van de ABVA/KABO wel scherper kunnen. Tekst: Piet van der Lende

Hard Leers?

donderdag, 20 januari 2011

Een hoog zieligheidsgehalte is goed voor kijkcijfers, verkoopcijfers en politiek theater. Wat een pracht van een voorstelling hebben we gezien de laatste dagen! Met in de hoofdrol: Leers vol medeleven aan het ziekbed van een doodziek jongetje zonder verblijfsvergunning. Met prachtige bijrollen voor de Telegraaf en Beatrix, allen even meelevend. Brok-in-je-keel werk voor gans het Nederlands volk. Maar het is niet meer dan show, die hand over het hart van steen van Leers, en de goedkeuring die hij krijgt van Wilders is als de aanmoediging van de kritische regisseur achter de coulissen. Het was een moment waarop we allemaal even mochten meehuilen en meeheulen en mochten laten zien hoe menselijk we allemaal zijn. Streng maar rechtvaardig werden heel wat traantjes weggepinkt. Tekst: Joke Kaviaar