Energiecriminelen

woensdag, 6 juli 2011

Nee, dit is geen stukje over de linkse milieumaffia die de hardwerkende burger met angstverhalen ut het consumptieparadijs probeert te verbannen. Energiecriminaliteit is een serieuze bron van zorg voor de Europese politiedienst Europol, die samen met een legertje aan deskundigen scenario’s heeft opgesteld over de toekomstige verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met energieleveranties. In de scenario’s wordt bekeken hoe verschillende ontwikkelingen – sterke prijsschommelingen op de energiemarkten, wel of geen Europese regulering van de energiemarkten, wel of geen internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan – van invloed zijn op de mogelijkheden van de georganiseerde criminaliteit om ook uit deze markt winst te peuren. Tekst: Ronald van Haasteren

De drie kernsmeltingen bij Fukushima

zondag, 3 juli 2011

Ondanks het gebrek aan aandacht in de internationale media blijft de situatie bij de Fukushima Dai-ichi kerncentrale (Fukushima 1) “zeer ernstig”. Zo staat te lezen in het wekelijkse nieuwsbulletin van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van eind mei. Tot half mei was de officiële lezing dat de kernreactoren zwaar beschadigd raakten door de tsunami. Maar op 15 mei geeft de eigenaar van de kerncentrale, Tokio Elektriciteitsmaatschappij (TEPCO), toe dat de brandstof in kernreactor 1 al 16 uur na de aardbeving voor het overgrote deel was gesmolten. Het insluitingsvat van reactor 1 blijkt te lek om de reactorkern effectief te kunnen koelen. Tekst: Henk van der Keur

Laat Nederland pleiten voor wapenstilstand in Libie

vrijdag, 1 juli 2011

Ruim 100 dagen duurt nu reeds de NAVO-interventie in Libië en nog steeds is er geen perspectief op een politieke oplossing. Het verzoek of bevel om aanhouding van Kadafi door het Internationaal Strafhof (ICC) wijs ik niet af. Misdaden tijdens een oorlog zijn van alle tijden en het Internationaal Strafhof heeft als het goed is daarin een afschrikwekkende werking. Maar in dit geval stel ik vanuit de vredesdimensie vragen bij de snelheid, waarmee de aanklacht tot stand kwam. Het is niet wijs dit te doen nog tijdens de oorlog, waardoor het kan lijken dat een der conflictpartijen er achter heeft gezeten en/of het gewoon een onderdeel van de psychologische oorlog is tegen de andere partij.
Tekst: Hans Feddema