Papa Docstraat, je weet wel net achter het Pol Potpark voorbij de doodseskaders op de Ronald Reaganlaan

woensdag, 26 januari 2011

Wanneer je over boven praat moet je beneden ook noemen, vrouwen zouden niet bestaan zonder mannen, je kan niet links afslaan zonder eerst naar rechts gekeken te hebben, om te lachen moet je weten wat verdriet is, recht bestaat alleen bij de gratie van onrecht en vrede zou niet nodig zijn als er geen oorlog bestond.
Wanneer je in een stad van recht en vrede  woont zul je de mensen moeten vertellen over oorlog en onrecht. Daarom alleen al is het een goed idee van wethouder Sander Dekker om te pleiten voor een Ronald Reaganlaan in Den Haag. Hij ziet in Reagan een vredesstichter die er indirect voor gezorgd heeft dat de muur is gevallen.

Geen nieuwe missie naar Afghanistan

maandag, 24 januari 2011

De komende week zal de Nederlandse regering een besluit nemen over een nieuwe Nederlandse missie naar Afghanistan. Omdat de PVV en de SP naast de PvdA een nieuwe missie afwijzen zal het standpunt van Groenlinks, D66 en ChristenUnie daarbij doorslaggevend zijn. Daarom vraag ik Uw steun namens een brede initiatiefgroep om te voorkomen dat Nederland opnieuw bij deze oorlog betrokken wordt door een (korte) mailte te sturen naar de onderstaande politici: Geen nieuwe missie naar Afghanistan.

a.rouvoet@tweedekamer.nl
j.sap@tweedekamer.nl
a.pechtold@tweedekamer.nl

Bureaucratie

vrijdag, 21 januari 2011

Het is behalve misschien in sommige anarchistische kringen niet echt ‘links’ om tegen bureaucratieën tekeer te gaan. Tenslotte hebben we de ABVA/Kabo, een van de grootste vakbonden, die ambtenaren van hoog tot laag organiseert en die opkomt voor de ‘publieke zaak’. Links hekelt de door de politiek in gang gezette privatiseringsgolven. Wij hebben liever dat veel dienstverlening in collectieve handen blijft. De ABVA gaat in haar komende campagne voor de belangen van de ambtenaren duidelijk maken dat zij vaak heel nuttig werk doen. Vuilnis opruimen, branden blussen, trams besturen, etc. Ik ben het daar allemaal wel mee eens. Hoewel in mijn ogen de eisen van de ABVA/KABO wel scherper kunnen.