Een smerig verhaal...

zondag, 29 januari 2012

Het lichaam van de patiënt Holland werd met ernstige crisisverschijnselen per brancard de polikliniek binnengebracht. Een operatietafel was in allerijl in gereedheid, maar het dienstdoend medisch team vond het stellen van een diagnose vooraf natuurlijk noodzakelijk. Waardoor wordt een acute crisissituatie veroorzaakt?  

Bas van der Plas

Versleutelen en tappen

woensdag, 25 januari 2012

Nederland exporteert grote hoeveelheden cryptografische apparatuur. Een deel daarvan valt als dual-use producten onder strategische goederen en daarom is voor uitvoer buiten Europa een exportvergunning vereist. In de eerste helft van 2011 ging het om vergunningen voor crypto exporten ter waarde van het enorme bedrag van 1.670 miljoen euro.

Martin Broek

Over poten en potten

zondag, 22 januari 2012

Het is toch wat, buurvrouw. Dan is het inmiddels 2012, we hebben het gehaald, en dan wordt er nog steeds binnen de grote wereldreligies op homoseksuelen gezeken. Natuurlijk niet letterlijk, zoals Amerikaanse militairen dat doen: zich met zijn vieren rond enkele doodgeschoten Talibanstrijders opstellen, de rits openritsen en op die doden gaan staan pissen.

Adriaan Bontebal