Is het vernieuwde energieplan van de EU toereikend?

zondag, 27 februari 2011

Eind vorig jaar ontvouwde de Europese Commissie nieuwe plannen voor de energievoorziening in de Europese Unie voor de komende decennia. De huidige strategie wordt als onvoldoende beschouwd om alle doeleinden voor 2020 te halen. De nieuwe strategie stelt de prioriteiten vast voor de komende tien jaar om er voor te zorgen dat er in 2050 wordt voldaan aan de voorziene energievereisten en afname van de uitstoot van het voornaamste broeikasgas kooldioxide. Over ongeveer anderhalf jaar wil de Commissie komen met concrete initiatieven en voorstellen voor wetgeving.

Gekaapte stemmen

woensdag, 23 februari 2011

De opstand van de Arabische volkeren is zo onverschrokken en vrijheidszuchtig dat het electoraat van de PVV zich misschien achter de oren krabt. Dat wordt tijd, zeker nu Wilders' kiezersvolk volgens de deskundigen 'normaliseert', dus minder afwijkt van de gemiddelde stembusganger en meer lijkt op een 'gewoon mens'.
 

Met politiemissie schiet GroenLinks zich in eigen been - of is er een uitweg?

vrijdag, 18 februari 2011

Ledenverlies en verwarring in de partij zijn het gevolg van de steun van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks voor het kabinetsvoorstel voor een missie van door militairen en enige F16 ‘s  beschermde politietrainers naar Kunduz. Die verwarring is te begrijpen, omdat de training niet in het luchtledige plaatsvindt, maar in de context van militaire interventie en bezetting, inclusief die van oorlog en het demoniseren van het verzet.
 
Wat vaak wordt vergeten, is dat je door interventie, anders dan bij peacekeepingna een bestand, niet neutraal bent, maar partij wordt in het conflict. Partijen gaan harder vechten om zich te bewijzen ten opzichte van de interventiemacht. Reden waarom de bezetting heel lang duurt – in Afghanistan nu bijna tien jaar.