Volksopstand of volksverlakkerij

zaterdag, 23 november 2019
Er zijn met betrekking tot de volkswoede slechts twee smaken in het spel. Of het volk op straat komt Deep State goed uit en is met geld bestoken. Of juist niet: het valt haar belangen aan. Het is aan de lezer om de steeds groeiende lijst van landen waar het volk in opstand komt aan bovengenoemde twee criteria te toetsen. Tekst: WK

Niks tegenprestatie, eerst uitkeringen omhoog!

vrijdag, 22 november 2019
Ik heb mijn bijstandsuitkering opgezegd. Wat heb ik er aan als ik er niet van kan leven? Ik probeer onder meer middels een hongerstaking een ambtenarensalaris af te dwingen. Tekst: Deva Daniel Luysterburg

De nieuwe kernbommen op Volkel

woensdag, 13 november 2019
Vanaf 2022 vangt de vernieuwing aan van de Amerikaanse nucleaire B61-bommen op zes Europese vliegbases, waaronder vliegbasis Volkel. De B61-12 is, anders dan de B61-11, een geheel nieuw type bom. Het is de eerste kernbom in het Amerikaanse arsenaal met precisiegeleiding. Het kan zijn explosie veel scherper richten op het doel. Critici waarschuwen dat door de verbeteringen en de mogelijkheden die de B61-12 biedt, de Amerikaanse regering makkelijker naar dit wapen zal grijpen, waardoor de kans op een kernoorlog wordt vergroot. Tekst: Henk van der Keur