Gibt es Krieg?

zaterdag, 4 januari 2020
Op de middelbare school die ik bezocht vormden de docenten zich naar het vak dat ze gaven. Zette je Braaksma, de leraar Frans, de pet van de SNCF op dan kon hij met zijn grijze snor en uitpuilende ogen zonder meer doorgaan voor een conducteur op het boemeltje van Duinkerken naar Gravelingen. En die van Nederlands, Schut, las ons zoveel voor van de plaatselijke dichtende grootheid Starink, dat wij dachten dat de staar waaraan de man leed wel moest zijn voortgekomen uit zijn hobby. Tekst: JoopFinland

Monarchie ook voor Alexia kwelling

donderdag, 2 januari 2020
De berichten in de royalty pers over tweede in troonopvolging na WA Alexia zijn 'zum kotzen'. Arme meid. Ze zou onder deze 'minderwaardige positie' zo kunnen lijden dat het gevaarlijk zou kunnen worden volgens deze 'royalty watchers'. Waar denken ze aan? Patty Hearst? Dat ze als waardig opvolger van Irene niet katholiek maar moslim wordt? Dat ze zich als rebel tot het volk zou kunnen richten en oproepen tot het afzetten van Amalia? Tekst: WK

DDR 2.0

woensdag, 1 januari 2020
De burgemeester van ‘s-Hertogenbosch, Jack Mikkers, stuurde aan de vooravond van de jaarwisseling negen brieven, aan negen inwoners van zijn stad. Klassieke brieven, U herinnert ze U nog wel vermits U van voor de eeuwwisseling bent. In een envelop en, naar ik aanneem, met een poststempel van de gemeente Den Bosch erop. Boven de naam en het adres van de aangeschrevene. Neem ik ook aan ... Tekst: Godelieve Vandamme