Die Linke slaat in Thuringen bres in fascistische opmars

vrijdag, 1 november 2019
Kort voor de val van de Muur in 1990 was West-Duitsland de VS als belangrijkste economische macht ter wereld op een aantal belangrijke onderdelen (o.a. export, machinebouw, autoindustrie) voorbijgestreefd. De 'Wiedervereinigung' met de DDR betekende een door de VS 'toegeworpen bot' bedoeld om zich in te verslikken. Dat lukte bijna: Duitsland kwam in een diepe recessie terecht. De investeringen in het Oosten trokken het geld uit het Westen. Gevolg: verwaarlozing van de infrastructuur en gebrek aan investeringen. Tekst: WK

Geerten Waling

maandag, 28 oktober 2019
Geerten Waling kreeg een podium in de Volkskrant van voorbije zaterdag. Maar over zijn warme banden met alt right werd in het interview niet gerept. Tekst: JoopFinland

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten

zondag, 27 oktober 2019
Naar aanleiding van een verzoek van de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kwam de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) afgelopen juli met het advies om een nauwere samenhang in het regeringsbeleid na te streven tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten. Tekst: Ed Bruinvis