Criminalisering

zaterdag, 31 juli 2021
De vraag die zich de laatste tijd opdringt, is of 'staat en kapitaal' zich bevinden in een fase van criminalisering, in de betekenis dat zij zich steeds minder aantrekken van de rechtsbeginselen van 'goed burger- en werkgeverschap': crimineel handelen. Een vraag die een uitgebreid onderzoek verdient, maar hier beperkt blijft tot een paar voorbeelden en overwegingen.

Hans Boot

Salade van witte kool, oftewel: het Finse onderwijs

donderdag, 29 juli 2021
In zijn artikel WIJonderwEIS: Aanklacht tegen politiek wanbeheer van het basisonderwijs heeft Taco van Dommels het over de 'Finse aanpak' van het onderwijs. Die aanpak zou bestaan uit ' langetermijnfinanciering, kwaliteit, vertrouwen en vooral: de ontwikkeling van het kind centraal.'

JoopFinland