Staan de leraressen er alleen voor?

dinsdag, 19 december 2017

Een week geleden werd voor de derde keer in korte tijd gestaakt door de leraren (m/v) van het lager onderwijs in Nederland. En wederom ging werkelijk heel het land plat, althans; de lagere scholen dicht. Maar waarom is er nauwelijks solidariteit?

Wat je zegt en hoe je het zegt

zaterdag, 16 december 2017

Internet. Een zegen voor de mensheid? Ach ja, nee. Ineens kan de hele wereld met elkaar praten, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Gepraat wordt er wel, echter meer tegen dan met elkaar en echt geluisterd naar elkaar wordt er zelden. Soms pakt iets goed uit, zoals #metoo, dat via Twitter en Facebook razendsnel de wereld over ging, met grote (grotendeels goede) gevolgen. Vrij uitzonderlijk helaas.

Toestemmen in Rusland...?

dinsdag, 12 december 2017

Op 18 maart volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Rusland. De landelijke media die door de overheid gecontroleerd worden geven uiteraard een zo positief mogelijk beeld van de voornaamste kandidaat: Vladimir Poetin, die op 6 december officieel zijn kandidatuur bekendmaakte, wie had anders verwacht? Maar de werkelijke problemen in Rusland lees je in de media uit de provincie. Een kleine greep als topje van een enorme ijsberg.

  • Werknemers van de regionale drukkerij in Pskov eisen van de gouverneur om het achterstallige salaris te betalen en zij doen een beroep op Poetin om te voorkomen dat het bedrijf, dat buitenlandse schulden heeft, failliet wordt verklaard.

Homovijandig gemeentebeleid in seculier Amsterdam

woensdag, 6 december 2017

Vorige week kwam in het nieuws dat de gemeente Amsterdam in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bij sollicitaties natrok of iemand homoseksueel was. Bleek dat het geval, dan kreeg zo iemand de baan niet. De gemeente deed daarvoor navraag bij bijvoorbeeld buren en had een lijst aangelegd, in de berichtgeving als 'homolijst' aangeduid. Terecht zijn mensen hier boos over. Dat ben ik ook. Dit type bureaucratische repressie van homoseksuelen, deze inbreuk op privacy en seksuele vrijheid, was en blijft schandalig. Als mensen die langs deze weg geweerd zijn nog in leven zijn, dan hoop ik dat zij een stevige schadeclaim indienen en toegewezen krijgen ook.

Doomsday met Daniel Ellsberg

zaterdag, 2 december 2017

In New York Magazine staat een lang interview met Daniel Ellsberg naar aanleiding van zijn komende boek 'The Doomsday Machine'. Ellsberg is een voormalig medewerker van het Pentagon die ten tijde van de Vietnamoorlog de zogenaamde "Pentagon Papers" (geheime documenten over de Vietnamoorlog) naar buiten bracht. Die informatie heeft het einde van zowel de Vietnamoorlog als de regering Nixon bespoedigd. Van een overtuigd verdediger van het Amerikaanse defensieapparaat en de doctrine van nucleaire afschrikking transformeerde Daniel Ellsberg langzamerhand tot een vredesactivist.

Honderd jaar is lang genoeg

dinsdag, 28 november 2017

Een eeuw na de Russische Revolutie is in Nederland het aantal ondernemers groeiende. Begin dit jaar naar zo'n 1,85 miljoen, 3 procent meer dan een jaar eerder, 60 procent meer dan tien jaar geleden; ruim 20 procent van de beroepsbevolking. Maar daar blijft het niet bij. In een mondiaal vergelijkend onderzoek naar de houding ten opzichte van het ondernemerschap behoren Nederlanders tot de top, meer dan 70 procent is ronduit positief. (gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze groei en positieve hang naar een bedrijf hangen sterk samen met de voortgaande stijging van het aantal zzp'ers dat inmiddels rond de 1,2 miljoen uitkomt, 65 procent daarvan is hoog opgeleid. De overgrote meerheid beschouwt haar keuze als een 'positieve ambitie'.

Nieuwe Europese privatiseringsgolf op komst?

zaterdag, 25 november 2017

Berichten over een mogelijke nieuwe golf van privatiseringen in Europa wekken grote bezorgheid. Volgens Corporate Europe Observatory wil de Europese Commissie weten welke ¨operationele en fiscale problemen¨ (lees: ¨kosten¨) overheidsondernemingen opleveren voor de begroting van de lidstaten. En het Directoraat-General voor Economische en Financiële Zaken (ECFIN) heeft 800.000 euro uitgetrokken voor een contract met KPMG om overheidsondernemingen in de EU lidstaten te bestuderen. Dit KPMG-onderzoek is gericht op ¨het aanmoedigen van het overnemen van best practices betreffende het management (van overheidondernemingen), maar ook van de herstructurering en/of privatisering daarvan….¨

De gewone Nederlander

donderdag, 23 november 2017

Tijdens een autorit, nog niet zo lang geleden, zappte ik in een radio-uitzending van de Taalstaat. Frits Spits interviewde een Turks-Nederlnadse activiste (haar naam heb ik nooit gehoord vanwege mijn zappgedrag) die zich opwond over het, door Mark Rutte gebezigde begrip “de gewone Nederlander”. Zij voelde zich ernstig beledigd, want dit begrip zou aantonen dat zij, en daarmee ook alle niet-westerse inwoners van Nederland, buitengesloten zouden worden.

Sid Lukkassen

maandag, 20 november 2017

'Is de boosheid om misbruik door mannen niet te reducerend en karikaturaal?' Dat vroeg Trouwcolumnist Sylvain Ephimenco zich een maand geleden af . MeToo was toen net van de rol gelopen en Ephimenco had zijn antwoord klaar: ja, want het zijn bepaalde mannen die zich aan vrouwen vergrijpen, moslimmannen. 'Denk aan de aanrandingen op Oudejaarsavond 2015, in Keulen, waarvan meer dan 300 vrouwen aangifte deden. Hier werd zelfs door feministen geklaagd over de ‘disproportionele aandacht’ in de media alleen omdat, volgens hen, de plegers in meerderheid migranten waren.'.