Niks tegenprestatie, eerst uitkeringen omhoog!

vrijdag, 22 november 2019
Ik heb mijn bijstandsuitkering opgezegd. Wat heb ik er aan als ik er niet van kan leven? Ik probeer onder meer middels een hongerstaking een ambtenarensalaris af te dwingen. Tekst: Deva Daniel Luysterburg

De nieuwe kernbommen op Volkel

woensdag, 13 november 2019
Vanaf 2022 vangt de vernieuwing aan van de Amerikaanse nucleaire B61-bommen op zes Europese vliegbases, waaronder vliegbasis Volkel. De B61-12 is, anders dan de B61-11, een geheel nieuw type bom. Het is de eerste kernbom in het Amerikaanse arsenaal met precisiegeleiding. Het kan zijn explosie veel scherper richten op het doel. Critici waarschuwen dat door de verbeteringen en de mogelijkheden die de B61-12 biedt, de Amerikaanse regering makkelijker naar dit wapen zal grijpen, waardoor de kans op een kernoorlog wordt vergroot. Tekst: Henk van der Keur

Geef CETA een zetje naar de uitgang!

maandag, 11 november 2019
Eindelijk is het zover: begin december debatteert de Tweede Kamer over vrijhandelsverdrag CETA. De inzet: parlementaire goed- of afkeuring. De tegencampagne komt (weer) op gang en de inbreng van een Duitse wetenschapper tijdens een recente hoorzitting kan daarbij erg nuttig zijn. Volgens Wolfgang Weiss is de CETA-struktuur ongrondwettelijk. Tekst: Taco van Dommels