Bolkestein returns: Europese Commissie in de clinch met stedelijk beleid en burgerbelangen

zaterdag, 14 november 2020
In oktober trok de Europese Commissie haar voorstel in voor een Diensten Notificatie Richtlijn. Het gevolg van een felle tegencampagne door grote Europese steden, maatschappelijke organisaties en nationale parlementen. In maart dit jaar ging de Commissie in de her-aanval met haar Single Market Enforcement Action Plan (SMEAP). De strijd voor beleidsruimte van nationale, regionale en lokale overheden en gekozen raden gaat door...

Taco van Dommels

Het systeem werkt niet

maandag, 9 november 2020
Wanneer de gekozen macht, al liegend en bedriegend, door miljoenen bewonderd wordt en de democratie rust op intimidatie en gedijt bij polarisatie, kraakt het maatschappelijk systeem niet voor even, maar dreigt zijn ontbinding. Zo klinkt alle dagen in allerlei variaties het verontrustend mediacommentaar op de Amerikaanse verkiezingen. Daarbij lijkt het onbeduidend dat eind september van dit jaar D66 en CDA bij de Tweede Kamer een motie indienden voor een onderzoek naar een norm voor goed gedrag. In de toelichting blijken zij zich zorgen te maken over een groeiende polarisatie. Een welkome aanleiding om Trumps geweld een kwartiertje te vergeten en de Hollandse vierkante millimeters te betreden.

Hans Boot

Felicitaties! En de strijd gaat door

zaterdag, 7 november 2020
Felicitaties zijn op hun plek! De opluchting wegens Trumps nederlaag is groot, en er is reden voor feest. Die felicitaties komen miljoenen mensen toe, maar nadrukkelijk niet Joe Biden zelf.

Peter Storm